PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 2. september 2019, ob 13.30 uri

Seminar za mentorje planinskih skupin – razpis

Usposabljanje je oblika internega strokovnega usposabljanja pedagoških delavcev s področja planinstva. Njegov namen je pridobitev strokovne usposobljenosti za organiziranje in spodbujanje celoletne planinske dejavnosti ter vodenje planinskih skupin v planinskih društvih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na fakultetah in v drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Cilj usposabljanja je udeležence seznaniti z različnimi oblikami in vsebinami organizirane planinske dejavnosti in postopki njihovega varnega vodenja.

Pogoji:
Kandidati, ki želijo pristopiti k usposabljanju, morajo imeti doseženo šesto ali sedmo stopnjo izobrazbe katere koli usmeritve s pedagoško smerjo. Obvezna je tudi dveletna predhodna aktivnost v planinstvu in članstvo v PZS.

Naziv:
Udeleženci, ki uspešno opravijo vse izpitne obveznosti, prejmejo strokovni naziv mentor planinske skupine in so vpisani v register, ki ga vodi Planinska zveza Slovenije.

Kje in kdaj: v Planinskem učnem središču Bavšica, od 11. do 13. oktobra 2019.

Strošek usposabljanja: 149,50 €.

Prijave: Izpolnjeno, podpisano in požigosano prijavnico, skupaj z zdravniškim potrdilom (glejte prilogi) pošljite najkasneje do 11. septembra 2019 na naslov Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p.p. 214, 1001 Ljubljana.

Novo: Program je uvrščen v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2019/2020 in prinaša 1 točko. Pogoj za pridobljeno točko je prijava preko Katisa.

 

Vabljeni na koristen, poučen in zabaven teden v osrčju bavških gora!

Prilogi:

PDF Knjižica akcij MK 2019
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13681 17. 10. 2021