PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 9. september 2019, ob 13.15 uri

Sklic 7. seje Upravnega odbora PZS - sprememba datuma

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 7. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 19. septembra 2019, ob 16.30 v prostorih PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana. >>> Zaradi pogreba Dava Karničarja prestavljamo napovedano 7. sejo UO PZS z 19. 9. 2019 na 26. 9. 2019 ob 16:30 v prostorih PZS.
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
S K L I C U J E M
7. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek, 19. septembra 2019, ob 16.30,
v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.

Zaradi pogreba alpinista Dava Karničarja, ki bo 19. septembra ob 16. uri pri farni cerkvi na Jezerskem, prestavljamo napovedano 7. sejo UO PZS z 19. 9. 2019 na 26. 9. 2019 ob 16.30 v prostorih PZS.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Izhodišča za pripravo spremembe statuta PZS in imenovanje delovne skupine (Miro Eržen, Roman Ponebšek)
4. Članarina in zavarovanje PZS v obdobju od 2020 naprej (Matej Planko, Damjan Omerzu)
5. Varnost na planinskih poteh in njihova urejenost ob povečanem turističnem obisku (Jože Rovan, Martin Šolar)
6. Predstavitev analize nezgod poškodb članov PZS (Matjaž Šerkezi)
7. Vmesno finančno poročilo PZS za obdobje januar-julij 2019 (Matej Planko, Urša Mali)
8. Izbris PD Mura Murska Sobota (Matej Planko)
9. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS (načelniki komisij)
10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).
11. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na el. naslov info@pzs.si).

Jože Rovan,
predsednik

Priloge:
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13696 7. 7. 2020