PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 21. september 2019, ob 0. uri

Razpis za najemnika Planinski dom na Čreti

Planinsko društvo Vransko razpisuje razpis za najem Planinskega doma I. štajerskega bataljona na Čreti. Rok za oddajo ponudb je 15. oktober 2019.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti, Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč in Pogoje za udeležbo na razpisu.

Pisne prijave je treba poslati po pošti na naslov Planinsko društvo Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko v zaprti kuverti s pripisom »ZA RAZPISNO KOMISIJO« z vsemi zahtevanimi prilogami do vključno 15. oktobra 2019. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni predvidoma do 30. oktobra 2019.

Ogled planinskega doma na Čreti je možen vsak dan v času obratovanja (sobote in nedelje) oz. po dogovoru z oskrbnico Heleno Jelen (031 204 949).

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba predvidoma od 15. novembra 2019 dalje, za poskusno dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 031 210 298.

Priloge:
PDF Pogoji za udeležbo
PDF Pogodba o najemu - osnutek
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13729 4. 3. 2021