PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 27. september 2019, ob 9.45 uri

Upravnemu odboru PZS predstavljena analiza nezgod članov PZS v gorah

7. seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) je bila zaradi pogrebne slovesnosti Dava Karničarja prestavljena za teden dni, na četrtek, 26. septembra 2019. Seje se je udeležilo 19 delegatov, sklepčnost je bila tako 79,2 odstotna.
Ob začetku seje je prišlo do manjše spremembe dnevnega reda, kar vsebinsko ni vplivalo na izvedbo, razpravo in sprejete sklepe. Nadaljeval, pravzaprav začel, je Matej Planko, generalni sekretar PZS, ki je predstavil zapisnik 6. seje. Zbrani delegati so ga nato soglasno potrdili, Planko pa je v sklopu druge točke dnevnega reda predstavil še aktivnosti PZS v obdobju od pretekle seje UO PZS.

uo_pzs_7_seja_foto_matej_ogorevc__1_

Tretja točka, sprva načrtovana kot peta, je bila namenjena predstavitvi in razpravi o varnosti na planinskih poteh in njihovemu urejanju. Problematiko sta predstavila Jože Rovan, predsednik PZS, sicer aktiven markacist PZS in član tehnične skupine KPP PZS, ter Martin Šolar, podpredsednik PZS, planinski vodnik in inštruktor planinske vzgoje. V pestri in vsebinsko bogati razpravi so nato sodelovali: Bogdan Seliger, načelnik Komisije za planinske poti PZS, praktično vsi predsedniki Meddruštvenih odborov planinskih društev (MDO PD) in Aldo Zubin, član UO PZS. Predsedniki MDO PD-jev so večinoma predstavili specifike svojega okolja, možnosti različnih aktivnosti za boljše urejanje problematike ter potrebo po obveščanju in usposabljanju uporabnikov planinskih poti. Po koncu razprave je sledil soglasno sprejet sklep, da se v okviru priprave strategije o planinskih poteh opravi tristopenjska razprava in sicer interno v okviru komisij in vodstva PZS, v okviru skupnega odbora Gore in varnost in končno na širšem posvetu z vključitvijo turističnih organizacij in ponudnikov.

uo_pzs_7_seja_foto_matej_ogorevc__2_

Dolgi točki je sledila predstavitev izhodišč za pripravo sprememb statuta PZS in predlog imenovanja delovne skupine. Izhodišča in osnovo za potrebo popravkov statuta je predstavil Miro Eržen. Izpostavil je problem članstva in delovanja društev, poslovanja in upravljanja društvenega premoženja, predvsem koč ter delovanja komisij in odborov. S soglasnim sklepom je bila potrjena sestava delovne skupine, katero bo vodil Roman Ponebšek, podpredsednik PZS.

Peto točko sta vodila Matej Planko in Damjan Omerzu, strokovni sodelavec PZS, ki sta zbrani predstavila načrtovane spremembe planinske članarine, ki bi začele veljati leta 2020.

Po kratkem odmoru je Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS, predstavil analizo zahtevkov nesreč v gorah v obdobju od leta 2015 do 2019. Na podlagi analize je UO PZS s sklepom pooblastil Odbor za usposabljanje in preventivo, da pripravi zaključne ugotovitve in predlog ukrepov za zmanjšanje nesreč.

Zadnjo vsebinsko bogatejšo točko je tvorilo vmesno finančno poročilo PZS za obdobje med januarjem in julijem 2019, Zbranim ga je predstavila Urša Mali, strokovna sodelavka PZS za področje računovodstva. Večje razprave ni bilo, zgolj nekaj manjših pojasnil.

uo_pzs_7_seja_foto_matej_ogorevc__5_

Dnevni red se je izčrpal še z izbrisom društva PD Mura Murska Sobota, ki je že pred časom prenehalo z delovanjem. Jurček Nowakk je predstavil še Odbor Planinstvo za invalide ter njihovo akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah. Za konec je Matej Planko zbrane seznanil z informacijo o vpisovanju strokovnih kadrov v razvid strokovnih kadrov. V roku dveh tednov naj bi društva prejela obvestilo katere kadre morajo vpisati v razvid in o možnosti skupnega vpisa za celotno društvo. S tem je bil dnevni red izčrpan, seja pa zaključena.

Zapisal in fotografiral Matej Ogorevc

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13746 10. 7. 2020