PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 7. oktober 2019, ob 10. uri

Na skupščini Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA) 2019 izvolili novo predsednico

V soboto, 14. septembra 2019, je v hiši alpinizma v Münchnu potekala redna letna skupščina Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA), ki jo je gostila Planinska zveza Nemčije (Deutscher Alpenverein - DAV).
Skupščine so se udeležili predstavniki vseh članic tega združenja, predstavniki Planinske zveze Slovenije so bili predsednik PZS Jože Rovan, generalni sekretar Matej Planko ter podpredsednik Miro Eržen, tudi vodja Komisije za koče in poti CAA.

Generalna skupščina CAA je za novo predsednico izvolila Nicole Slupetzky, podpredsednico Planinske zveze Avstrije (ÖAV), potem ko se je po dveh mandatih sklenilo predsednikovanje Klausa-Jürgena Grana. Poleg tega je nekdanji podpredsednik Planinske zveze Nemčije (DAV) Ludwig Wucherpfennig zapolnil mesto člana izvršnega odbora. Na srečanju so potrdili tudi včlanitev CAA v Evropsko združenje planinskih organizacij (EUMA) s ciljem rednega sodelovanja in medsebojnega dopolnjevanja.

skupscina_caa_2019_volitve_foto_arhiv_caa
Nova predsednica CAA Nicole Slupetzky in dosedanji predsednik Klaus-Jürgen Gran (foto arhiv CAA)

Sprejeli so posodobljena skupna priporočila za varnejše športno plezanje v dvoranah, nova priporočila za balvaniranje na prostem in novo različico stališč o gorskih športih in tveganjih, ki jih je vse pripravila Komisija za planinske športe, usposabljanje in varnost CAA. CAA bo po plakatu o varnem plezanju financirala tudi plakate z ilustracijami o balvananiranju v dvoranah in na prostem. Komisija za varstvo narave pa bo oblikovala zgibanko o planinarjenju na območju medveda. Beseda je tekla tudi o prevzemu stroškov za tolmača za prihodnja srečanja mednarodne delovne skupine, v kateri je DAV, za razvoj CEN standardov za tovorne žičnice, ki bi v izrednih primerih omogočale tudi prevoz ljudi.

Na skupščini so bila soglasno potrjena poročila in letni načrti predsedstva in komisij CAA ter finančno poročilo in finančni načrt. Podane so bile informacije na temo Alpske konvencije. Pri načrtovanju Alpskega tedna in sodelovanja CAA še ni dorečeno glede lokacije in datuma naslednje alpske konference, ki bo v Franciji konec leta 2020 ali v začetku leta 2021.

Dan pred skupščino so številni delegati obiskali razstavo DAV Gore in mi v planinskem muzeju, sodelovali v razpravi o včlanitvi EUMA v CAA ter se udeležili redne letne skupščine združenja za reciprociteto. Konec skupščine je zaznamovalo slovo dolgoletnega predsednika CAA Klausa-Jürgena Grana.
Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA
 
Osem vodilnih planinskih organizacij v državah na območju Alp, med katerimi je tudi PZS, tesneje sodeluje že od leta 1995. Iz sprva neformalne oblike sodelovanja je leta 2004 nastalo formalno Združenje planinskih organizacij alpskega loka (Club Arc Alpin - CAA).
 
CAA, ki preko svojih članic združuje preko 2 mio planincev, promovira planinstvo ter skrbi za izmenjevanje informacij in primerov dobre prakse med članicami. Na področju Alp koordinira in predstavlja skupne interese osmih planinskih organizacij na področju planinstva, varstva gorske narave ter urejanje alpskega prostora s poudarkom na sodelovanjem v organih Alpske konvencije. Dejavnost združenja se v pretežni meri izvaja v:
  • komisiji za koče in poti,
  • komisiji za planinske športe, usposabljanje in varnost ter
  • komisiji za varstvo narave in urejanje alpskega prostora.
 
Članice Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA:

caa_clanice
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13760 3. 7. 2020