PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 18. oktober 2019, ob 12. uri

Za sodelovanje na razpisih MK PZS potrebno oddati soglasje

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije vsako leto kandidira na razpisu Fundacije za šport. Planinska društva ste v teh programih podizvajalci. Letošnji razpis zahteva, da morate društva, če želite, da so vaše dejavnosti sofinancirane iz sredstev Fundacije za šport, s Planinsko zvezo Slovenije, ki je izvajalec, skleniti dogovor o tem, da stopajo v mrežo podizvajalcev.
Fundacija za šport je objavila »Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020«.

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije vsako leto kandidira z različnimi programi. Planinska društva ste v teh programih podizvajalci. Letošnji razpis (kot je tudi lanski) zahteva, da morajo društva, če želijo, da bodo njihove dejavnosti sofinancirane iz sredstev Fundacije za šport, s Planinsko zvezo Slovenije, ki je izvajalec, skleniti dogovor o tem, da stopajo v mrežo podizvajalcev. Ob oddaji vloge na Fundacijo za šport mora Planinska zveza Slovenije priložiti sklenjene dogovore z vsemi podizvajalci.Vsa planinska društva in mladinske odseke, ki nameravate v letu 2020 izvajati dejavnosti, za katere želite sofinanciranje, pozivamo, da nam do 30. oktobra 2019 pošljete skenirano podpisano in požigosano izjavo (med prilogami spodaj) na elektronski naslov mladinska.komisija@pzs.si.

Brez poslane izjave sofinanciranje izvajanja programov v letu 2020 ne bo mogoče!
Če pošljete izjavo in dejavnosti ne izvedete, ni težav.
Med obrazci izberite tistega, h kateremu je razvrščena vaša dejavnost, s katero boste sodelovali kot podizvajalec, dejavnost pa opišite, kot je navedeno v primeru (označeno s poševno pisavo).

Izjavo nujno pošljite, če želite:

  • sodelovati na razpisih za sofinanciranje planinskih taborov in zimovanj;
  • sofinanciranje organizacije POT in SPOT, regijskih tekmovanj Mladina in gore ter srečanj mladih planincev;
  • sofinanciranje izvajanja vsebin Planinske šole.

Programi prijavitelja in dejavnosti društev:
  • Osnovni in dodatni program planinske dejavnosti mladih v letu 2020 (organizacija planinskih orientacijskih tekmovanj, organizacija Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja, organizacija regijskih tekmovanj Mladina in gore, organizacija srečanj mladih planincev);
  • Planinska taborjenja in večdnevna bivanja mladih v gorskem svetu v letu 2020 (Planinski tabori in/ali zimovanja);
  • Planinska šola - osnova za varno hojo v gore v letu 2020 (Izvajanje vsebin Planinske šole).

 

Za vsak program izpolnite ločen obrazec, če izvajate več dejavnosti, ki spadajo pod določen program pa so te lahko opisane na enem obrazcu.

Primer opisa programa podizvajalca: Planinsko taborjenje za osnovnošolce, ki ga vsako leto izvedemo v mesecu juliju. Taborjenja se vsako leto udeleži približno 40 otrok, pri organizaciji pa sodeluje 15 članov vodstva (vodniki planinske zveze Slovenije, mentorji planinskih skupin, mladinski voditelji, učitelji in vzgojitelji, kuharica in zdravnica). Tabor izvedemo pod šotori. Program tabora je sestavljen iz planinskih pohodov, vsebin Planinske šole, ustvarjalnih delavnic in športnih iger. Glavni namen je preživljanje prostega časa v naravi, športna aktivnost, druženje v zdravem okolju ter učenje o varnem obiskovanju gora.

Primeri ostalih dejavnosti: Organizacija POT in SPOT, organizacija regijskega MIG, organizacija srečanja mladih planincev, zimovanja ter izvajanje vsebin Planinske šole (dejavnosti je potrebno ustrezno razvrstiti k programom).


Priloge:

PDF Obrazec soglasje podizvajalca Osnovni in dodatni program

DOC Obrazec soglasje podizvajalca Osnovni in dodatni program

PDF Obrazec za soglasje podizvajalca Planinska šola

DOC Obrazec za soglasje podizvajalca Planinska šola

PDF Obrazec za soglasje podizvajalca Planinska taborjenja

DOC Obrazec za soglasje podizvajalca Planinska taborjenja

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13793 22. 9. 2020