PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 28. november 2019, ob 14. uri

Razpis usposabljanja za inštruktorje planinske vzgoje

Inštruktor planinske vzgoje (v nadaljevanju IPV) je strokovni delavec za področje planinstva, ki se v okviru Planinske zveze Slovenije usposablja že od leta 1970. Gre za kader z najširšim spektrom znanj, ki lahko deluje na vseh področjih planinskega delovanja, najintenzivneje pa se usmerja v izvajanje in bogatenje sistemov usposabljanj planinske organizacije. IPV najpogosteje sodelujejo pri usposabljanjih vodniške in mladinske komisije PZS.
Usposabljanje bo izvedeno v okviru OUP PZS, vodil ga bo Martin Šolar (PD Boh. Bistrica).

Predvideni terminski plan izvedbe usposabljanja:

 

Kdaj

Kje

Kaj

I. del*

25., 26. 1. 2020

Sedež PZS, Ljubljana.

Uvodni vikend

II. del

7., 8. 3. 2020

Koča pri izviru Završnice.

Zimski del

III. del

18., 19. 4. 2020

PUS Bavšica.

Letni del

IV. del

16., 17. 5. 2020

Žalec in okolica.

Tekmovanje v orientaciji

V. del

12., 13. 6. 2020

Sporočeno naknadno.

Zaključna tura
ROK ZA PRIJAVO (obvezno upoštevati!): torek, 7. januar 2020.

  • Prijave sprejemamo izključno v elektronski obliki na elektronski naslov usposabljanje.preventiva@pzs.si, pod Zadevo se vpiše: Prijava IPV 2020.
  • Prijava naj bo v enem PDF dokumentu. Vse prijave bodo potrjene. V kolikor potrditve ne prejmete, prijava ni veljavna oz. ni bila sprejeta.
  • Prav tako bodo neveljavne prijave, ki bodo poslane na drug elektronski naslov ali v tiskani obliki po pošti.

Usposabljanje je za udeležence v celoti financirano s strani Planinske zveze Slovenije. Program usposabljanja je pripravila in sprejela Komisija za vzgojo in izobraževanje Planinske zveze Slovenije (4. 1. 2001, dopolnitve 21. 12. 2004 in 27. 5. 2009).

V prilogi so navedeni splošni in posebni pogoji za pristop k usposabljanju. Kandidat jih mora izpolnjevati najkasneje na dan prijave. Navedeni so tudi pogoji za dokončanje programa.

Ostale informacije in programi so dosegljivi pri strokovni službi PZS (e-kontakt: matjaz.serkezi@pzs.si).

Prilogi:
PDF Razpis s splošnimi in posebnimi pogoji za pristop
DOC Prijavnica

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13893 21. 9. 2020