PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 10. januar 2020, ob 9. uri

Sklic 9. seje Upravnega odbora PZS

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 9. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 23. januarja 2019, ob 16:30 v prostorih PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
 1. Potrditev zapisnika 8. seje UO PZS (Matej Planko)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
 3. Nadomestni član Upravnega odbora PZS (Jože Rovan, Damjan Omerzu)
 4. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2020 (Jože Rovan, Matej Planko, Urša Mali)
 5. Certifikati »Okolju prijazna planinska koča« in »Družinam prijazna planinska pot« (Valentin Rezar)
 6. Predlog sprememb Statuta (Roman Ponebšek)
 7. Predlog dogovora in Informacija o gradnji novih planinski koč na Korošici in Okrešlju (Miro Eržen)
 8. Izhodišča za Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov (Matjaž Šerkezi)
 9. Predstavitev ankete med društvi za leto 2018 (Matjaž Šerkezi)
 10. Sprememba v katastru planinskih poti (Bogdan Seliger)
 11. Včlanjevanje novih društev in izbris neaktivnih društev (Jože Rovan)
 12. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
 13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).
 14. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si).

Jože Rovan,
predsednik PZS

Priloge:
PDF Vabilo 
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13977 11. 8. 2020