PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Dokumenti in obrazci za PD

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA PZS
PZS znak SI Napis desno2b
PDF Celostna grafična podoba PZS - NAVODILA (6,3 MB)
ZIP Znak PZS - VSE, različne oblike, različni zapisi (2,1 MB)
JPG Grb PZS (541 kB)
----------------------------------------------------------------------------

Dobrodošli v dobri družbi - postani član planinske organizacije

JPG Baner - velikost 585 px x 165 px (59 kB)
----------------------------------------------------------------------------

Stopimo skupaj, namenimo del dohodnine našim goram
:

PDF Plakat
JPG Plakat (1,4 MB)

----------------------------------------------------------------------------

Droben prispevek, markanten vtis - SMS donacija za planinske poti PZS-SMS_donacije_planinske_poti-banner_186x250


PDF Plakat (7 MB)
JPG Plakat (jpg)
GIF Banner
----------------------------------------------------------------------------

Planinske koče Balkana - mountain-huts.net

JPG Baner - velikost 716 px x 457 px 
(23 kB)

----------------------------------------------------------------------------

VZORČNA PRAVILA DRUŠTEV, VKLJUČENIH V PZS
Vzorčna pravila društev, vključenih v PZS, so bila sprejeta na 13. seji Upravnega odbora PZS, 1. 12. 2012 v Prevaljah.
DOC Vzorčna pravila društev, vključenih v Planinsko zvezo Slovenije (136 kB)
DOC Dejavnosti, povzete po standardni kvalifikaciji dejavnosti, ki jih potencialno izvajajo planinska društva (143 kB)

PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

VLOGA ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

Status delovanja društva v javnem interesu na področju športa podeljuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Pogoj za uvrstitev na seznam društev, ki se jim lahko nameni donacija 0,5 % dohodnine po Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, je status društva v javnem interesu. Nekatera planinska društva ta status že imajo, veliko društev pa ne. V kolikor tega statusa nimate, vlogo z vsemi prilogami izpolnite in pošljite na MIZŠ.


PROSTOVOLJSTVO


DRUŠTVA


PROMOCIJA DRUŠTVENIH AKTIVNOSTI:


XLS Obrazec za množičen vpis društvenih aktivnosti

Izpolnjen obrazec pošljite na elektronski naslov administrator@pzs.si.

ZAKON O PLANINSKIH POTEH


ŠPORT

PRIPOROČILA PZS ZA GRADNJO, VZDRŽEVANJE IN OBNOVO ZAVAROVANIH PLEZALNIH POTI
PDF Priporočila PZS za gradnjo, vzdrževanje in obnovo zavarovanih plezalnih poti (1,4 MB)

MEDDRUŠTVENI ODBOR PD
DOC Vzorčni Pravilnik o delu MDO PD (454 kB)

PRAPOR, GRB, HIMNA

PDF Pravilnik o praporu, praporščaku in postopkih (165 kB) 
PDF Navodilo o uporabi grba, zastave in himne PZS (374 kB)

VODNIŠKA KOMISIJA

MLADINSKA KOMISIJA

GOSPODARSKA KOMISIJA

ODBOR ZA PRIZNANJA
PDF Pravilnik o priznanjih PZS (320 kB)
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=14 30. 11. 2021