PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 1. februar 2020, ob 14.30 uri

Mokrišča in biodiverziteta | Poslanica KVGN ob svetovnem dnevu mokrišč

Tako se imenuje letošnji slogan svetovnega dneva mokrišč, ki ga obeležujemo 2. februarja.
Mokrišča (wetland = mokra zemlja) so ekosistemi, kjer se združujeta ter prepletata vodno in kopno okolje. To jim daje pestrost, dinamičnost in zagotavlja bogastvo življenjskih oblik in procesov.

So zibelka življenja v vseh njegovih različnostih in vir biotske raznovrstnosti - biodiverzitete. Pokrivajo le 6 % kopnega, vendar na njih živi 40 % rastlinskih in živalskih vrst kopnega.

Žal so mokrišča najbolj ogroženi ekosistemi vse od začetka civilizacije, čeprav so v osnovi omogočila razvoj večine človeških civilizacij (poljedelstvo z namakanjem). Še danes večina človeštva živi ob bregovih morij, jezer in vodotokov.

Ogrožena so tudi mokrišča v gorskem svetu. Ogrožamo jih na različne načine, tudi planinstvo pri tem ni nedolžno. Ogroženi so mokrotni travniki, visoka barja, kali (umetni in naravni), gorski potoki in zlasti visokogorska jezera.

Tudi zato je dobrodošel projekt VrH Julijcev, v katerem je PZS eden od partnerjev. Namenjen je izboljšanju stanja osmih kvalifikacijskih vrst in štirih habitatnih tipov (življenjskih združb) na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, stanje katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti. Od tega sta z mokrišči povezana dva habitatna tipa in dve vrsti.

Projekt bo izboljšal stanje visokih barij na pokljuški planoti in visokogorskih jezer v dolini Triglavskih jezer, predvsem Dvojnega jezera, ki zaradi odplak iz koče in naselitve rib postaja že prava mlaka. Z obnovo kalov se bo izboljšalo življenjsko okolje velikega pupka in hribskega urha.

Komisija za varstvo gorske narave

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14039 7. 4. 2020