PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 4. februar 2020, ob 16.30 uri

Jože Dobnik, častni član PZS (1921-2020)

V 99. letu starosti se je poslovil Jože Dobnik, častni član Planinske zveze Slovenije. Ljubiteljem gora je znan predvsem kot pisec planinskih vodnikov in druge literature, soustanovitelj Poti kurirjev in vezistov ter soustvarjalec televizijske serije Razgledi s slovenskih vrhov. Kratek čas je bil vršilec dolžnosti predsednika PZS.
Jože Dobnik je bil več kot dve desetletji predsednik PD Pošte in Telekoma, od leta 2003 tudi njihov častni predsednik. V Planinski zvezi Slovenije je tri mandate opravljal delo tajnika (1981-1987), dva pa delo podpredsednika (1987-1989 in 1990-1994) in bil kratek čas vršilec dolžnosti predsednika (25. 11. 1989-24. 3. 1990).

V planinskih vrstah je pustil pečat predvsem kot pisec planinskih vodnikov in druge planinske literature. Je avtor več planinskih vodnikov, ki so deloma izšli tudi v tujih jezikih. Med njegova najpomembnejša dela sodijo planinski vodnik Razširjena slovenska planinska pot (1993) ter dve izdaji Slovenske planinske poti (1994 in 1998). Uredil je Vodnik po planinskih postojankah v Sloveniji (1989), katerega prva naklada je bila 10.000 izvodov. Je soavtor knjige Stoletje v gorah (1992), za katero je napisal poglavje o gradnji planinskih koč, članke je objavljal tudi v Planinskem vestniku in drugih publikacijah. Kot soustanovitelj transverzale kurirjev in vezistov NOV Slovenije, danes Pot kurirjev in vezistov, je sodeloval pri pripravi vodnika. Sodeloval je tudi pri ustvarjanju televizijske dokumentarne serije Razgledi s slovenskih vrhov.

Jože Dobnik (rojen 1921) je za delo v planinski organizaciji prejel srebrni (1963) in zlati (1974) častni znak Planinske zveze Slovenije, spominsko plaketo (1971) in svečano listino PZS (1995). Je prejemnik Bloudkove plakete (1985), red dela z zlatim vencem (1980), plakete Planinske zveze Jugoslavije (1987), plakete ZZB NOV Slovenije (1984) in plakete Telesnokulturne skupnosti mesta Ljubljana (1982). Naziv častni član PZS je prejel na Skupščini PZS 25. maja 2002.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14047 29. 1. 2022