PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 11. februar 2020, ob 15. uri

Podpisan dogovor o sodelovanju in začetek poti za slepe in slabovidne po SPP

Podpis dogovora je namenjen sodelovanju med Planinsko zvezo Slovenije - odborom Planinstvo za invalide/OPP (Pin/OPP) in Slovensko Karitas, Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zvezo tabornikov Slovenije za pomoč pri organizaciji in izvedbi inkluzijskih pohodov odbora Pin/OPP. Slepi in slabovidni planinci pa so začeli svoj triletni projekt - prehoditi Slovensko planinsko pot (SSP po SPP).

8. februarja, na kulturni praznik, smo se zbrali na Bellevueju z dvojnim namenom: postaviti temelje sodelovanja in začeti s slepimi in slabovidnimi Slovensko planinsko pot. Prišlo je 154 pohodnikov, da s svojo prisotnostjo podprejo oboje. Po pozdravih in pripravi smo se odpravili proti Mariborski koči. Med pohodniki je bilo 34 slepih in slabovidnih in 12 pohodnikov iz sosednje Hrvaške. Na poti so nas spremljali tudi trije psi vodniki.

Vodnike so nam zagotovili PD Moravče in KPD Hej, gremo naprej, priključili pa so se nam tudi trije vodniki iz ostalih društev, vsem še enkrat lepa hvala. Kolona se je vila po planinski poti, premagovali smo vzpone in spuste. Presenečeni smo bili vsi, slepi nad udeležbo in podporo, videči pa nad njihovo spretno in strumno hojo, ki je bila ista kot naša, nikogar se ni čakalo, ves čas smo se pogovarjali in prehodili pot brez vsakih težav. Edina vidna razlika je bila v tem, da so se nekateri držali bele palice, svojih spremljevalcev ali pa jih je vodil pes vodnik. Po slabi uri smo prišli do Mariborske koče, pred katero stoji kip očeta Slovenske planinske poti Ivana Šumljaka. Pot je označena s Knafelčevo markacijo in številko ena.

pin_pzs_start_2020_SPP
Pohodniki na Bellevueju, kjer je bil začetek pohoda, foto arhiv Pin/OPP

Če ti rečejo, da si slepi talent, menda ne mislijo, da si nadarjen za slepoto ... (Valter Čučkovič, pisec aforizmov, ki jih sam poimenuje sleporizmi)

Pohodnike z Bellevueja je na Mariborski koči že pričakalo 24 pohodnikov in vseh skupaj nas je bilo 179. Vsi, ki smo sodelovali pri organizaciji tega dogodka, smo bili nad odzivom presenečeni. Naše aktivnosti smo združili s kulturnim praznikom in program je z uspešno prepletenimi besedami povezovala Urška Vučak Markež, ki je dodala tudi ščepec hudomušnosti. Program je bil sestavljen iz treh delov, ki pa so se prepletali med seboj. Uradni del podpisa dogovora o sodelovanju je tudi odraz kulture delovanja organizacije, začetek SSP po SPP in - kakor dnevu pritiče - tudi kulturni program.

Dogovor o sodelovanju so podpisali: generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko, Luka Oven za Slovensko Karitas, načelnica in načelnik Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Irena Mrak Merhar in Žiga Kovačič ter Jasna Vinder za Zvezo tabornikov Slovenije.

1_pin_pzs_podpis_dogovora_2020_SPP__2_1_pin_pzs_podpis_dogovora_2020_SPP__1_1_pin_pzs_podpis_dogovora_2020_SPP__3_

Podpis dogovora o sodelovanju Planinske zveze Slovenije in Slovenske karitas, Zveze tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Ob stisku rok vseh podpisnikov smo se vsi zavedali, da smo prestopili stigmatizacijo, kdo s kom lahko in kdo s kom ne sme. Dokazali smo, da lahko vsi z vsemi, in prešli smo ovire, ki so največkrat le v glavah. Dokazali smo, da mislimo resno, saj so se spremljevalci/prostovoljci že aktivno vključili v delo in so nas nasmejani spremljali na pohodu, govorjenje pretvorili v realnost, resničnost in dokazali, da solidarnost nima meja. Sodelovanje pomnoži vložen trud, ko so na kupu prostovoljci. Opora skupine se čuti pri vsakem posamezniku, ne glede na to, ali je potrebna fizična pomoč ali samo pogovor, da korak lažje steče in pot hitreje mine, skoraj mimogrede.

pin_pzs_govorci_2020_SPP
Govorci ob podpisu dogovora, foto arhiv Pin/OPP

Celo v temi se daleč pride, če si svetiš z belo palico. (Valter Čučkovič)

Ana Oražem prihaja iz Kulturno-prosvetnega in športno rekreativnega društva slepih in slabovidnih Karel Jeraj, ki je skupaj z odborom Pin/OPP začel kovati naš skupni projekt. Društvo se imenuje po skladatelju in učitelju glasbe slepih in slabovidnih Karlu Jeraju in je zelo aktivno na športno-rekreativnem področju. Člani KPŠRD Karel Jeraj so zadovoljni, da so pri svojem delu in poslanstvu, premagovanje kakršne koli invalidnosti, našli sogovornike in somišljenike. Le združevanje lahko naredi svet prijaznejši in lepši.

V drugem delu programa je Ana, vodja delovne skupine SSP po SPP, predstavila triletni projekt, se zahvalila vsem prisotnim za pomoč in za leto 2022 napovedala odtis zadnjega žiga v Ankaranu. Nato sta z Jurčkom Nowakkom v njen Dnevnik s Slovenske planinske poti odtisnila prvi žig. Presenečenje je bila tudi tipna tabla znaka projekta.

pin_pzs_prvi_zig_2020_SPP  1 pin_opp_taktilna_tabla_2020_SPP (1)_1
Prvi žig v Dnevnik s Slovenske planinske poti in taktilna tabla, foto arhiv Pin/OPP

Kulturni del smo začeli s planinsko himno, Jana Führer je prebrala Zdravljico v brajici, Valter Čučkovič je v brajici prebral svoje aforizme, ki so nam dali veliko misliti in nas nasmejali, skavti so zapeli dve pesmi, pri drugi smo jim pomagali vsi prisotni, Ana Oražem in Irena Temlin sta deklamirali Železno cesto izpod peresa Franceta Prešerna, ki je s svojo hudomušnostjo nasmejala prisotne.

1_pin_opp_aforizmi_brajica_2020_SPP1_pin_pzs_deklamacija_poezije_2020_SPP1_pin_opp_branje_brajice_2020_SPP
Nastopajoči, foto arhiv Pin/OPP

Zahvaljujemo se občini Hoče-Slivnica za podporo in oskrbnici Mariborske koče Tanji Dajčman za sprejem, gostoljubje in dobro hrano.

Po izgubi vida se moraš odločiti, ali boš tvornik, ali trpnik? Sicer bodo stavek napisali drugi... (Valter Čučkovič, pisec sleporizmov)

Na Ruško kočo smo prišli vsi pohodniki, odtisnili drugi žig, si čestitali, zadovoljni klepetali med seboj in kovali nove načrte o medsebojni pomoči in sodelovanju na naslednjih inkluzijskih pohodih. Najmlajši pohodniki so šteli markacije na poti in jih našteli okroglih sto. Po okrepčilu nas je 60 odšlo proti Ljubljani z avtobusom, ostali pa nazaj do Bellevueja, kjer so imeli svoja prevozna sredstva, nekateri so se v dolino spustili še z gondolo. Ob slovesu smo še naredili fotografijo za spomin.

Doživetje, ki ga bomo shranili na posebno mesto med spomine. Med tiste, ki nam narišejo nasmeh na obraz in nam ob njih postane toplo pri srcu. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Obsijani s soncem smo stopili na pot sodelovanja. Veliko nam pomeni, da ste nam izkazali zaupanje.

pin_pzs_skupinska_ruska_2020_SPP
Na Ruški koči skupinska slika s taktilno tablo SSP po SPP, v ospredju sta dva psa, foto arhiv Pin/OPP

Spremljevalci/prostovoljci iz vseh organizacij bodo stopili v korak na inkluzijskih pohodih odbora Pin/OPP, akcijah delovnih skupin Stopiva skupaj, osvojimo vrh (SSOV), Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO) in SSP po SPP. Zelo smo počaščeni in že v naprej se vsem lepo zahvaljujemo. Pomoči mogoče danes še vsi ne moremo oceniti, a smo v odboru gotovi, da bo čas pokazal, da je bilo dogovorjeno/podpisano veliko več, kot smo ta trenutek sposobni verjeti in dojeti.

Stojan Rozman, predstavnik Zveze paraplegikov Slovenije, je zapisal: "Nov mejnik za planinstvo in invalide. Kakšna simbolika in moč - na praznično soboto, 8. februarja, s podpisom dogovorov o sodelovanju. S tem je vzpostavljen pomemben podporni člen za izvajanje akcij odbora PIN/OPP, namenjenih invalidom, med kateri je tudi Gibalno ovirani gore osvajajo GOGO 2020 - katere nosilec je Zveza paraplegikov Slovenije, saj ji bodo nudili tako potrebno podporo s spremljevalci-prostovoljci. Predvsem nas veseli smiselno povezovanje humanitarnih in invalidskih organizacij ter krepitev odprte družbe."

Kaj pomeni podpis dogovora za Planinsko zvezo Slovenije, odbor Planinstvo za invalide/OPP?

Poseben pomen ima pri našem trudu širjenja ideje dostopnosti za vse. Gojenje inkluzije, ko se zmoremo učiti drug od drugega.
Prošnja za pomoč, ko sami ne zmoremo vsega, a skupaj lahko premikamo gore, ne samo, da jih osvajamo.
Podpis razumemo kot korak naprej k sprejemanju drugačnosti in različnosti in predaje naših praks. Biti sprejeti s podporo, posluhom in uvidom v zmožnosti posameznika želimo skupaj z drugimi organizacijami stopati proti družbi, ki je vključujoča.

Kaj pomeni podpis dogovora za Zvezo tabornikov Slovenije?

Taborniki in inkluzija. Taborniško gibanje v Sloveniji je staro skoraj 70 let na še nekaj podlage. Od začetka se kot organizacija zavzemamo za enakost na vseh nivojih, od starosti, spola, rase, narodnosti do vere, ekonomskega statusa in nenazadnje invalidnosti. V svoje vrste sprejemamo vse, svojim članom pa od malih nog privzgajamo vrednote, zaradi katerih odrastejo v angažirane, odgovorne, avtonomne in solidarne posameznike.
Z invalidnimi osebami in osebami s posebnimi potrebami imajo posamezna taborniška društva po Sloveniji sicer izkušnje, vseeno pa vemo, da imamo na tem področju še veliko prostora za izboljšave in razvoj. Naše dejavnosti v veliki meri potekajo v naravi, radi se umaknemo tudi stan od civilizacije in s tem sledimo svojemu stoletnemu izročilu, a to pomeni, da so tereni težje dostopni ter da nimamo na voljo vsega udobja sodobnega sveta.
Ker sledimo svetovnim ciljem trajnostnega razvoja, si zelo želimo, da bi se na nekaterih področjih lahko bolje izobrazili in dosegali še višje standarde. Tudi področje zmanjšanja neenakosti je eno od njih, zato smo izredno veseli in počaščeni, da lahko sodelujemo pri projektu inkluzijskih pohodov Planinske zveze Slovenije. Verjamemo, da se bomo ogromno naučili in novo znanje uporabili tudi pri svojem nadaljnjem delu, hkrati pa bomo tudi v gorah pomagali ustvarjati boljši svet. Kot pravi eden od taborniških zakonov, smo vedno pripravljeni pomagati, naši prostovoljci pa vedo, da so nasmehi, sreča in novi prijatelji več kot zadostno plačilo za njihov podarjeni čas.
O dogodku so pisali tudi na svoji spletni strani, ki je dostopna tukaj.

PIN_OPP_baner_Karitas__Taborniki__Skavti_2

Logo Slovenske Karitas, Zveze tabornikov Slovenije in Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Kaj pomeni podpis dogovora za Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov?

Služenje družbi in aktivno državljanstvo sta glavni vodili skavtske vzgoje. S tovrstnim sodelovanjem živimo skavtsko obljubo in delamo ta svet za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli. Potreba po delu z otroki s posebnimi potrebami je v skavtskem prostoru vedno večja. Tovrstne izkušnje nam pomagajo rasti kot organizaciji in združevati različne dejavnosti ter ob tem še vedno ohranjati bistvo skavtstva. Svoj odgovor ob pozdravu "Vedno pripravljen!" skavti širimo tudi navzven. S prisotnostjo v družbi in pri tovrstnih dejavnostih smo pomembni predstavniki tega, da živimo vrednote, za katere vzgajamo.
Kot je dejal ustanovitelj skavtov, Robert Baden-Powell: "Zagotoviti želimo, da bi vsako človeško bitje, ki je prišlo na svet po Božji milosti, imelo enake možnosti. Da bi lahko vsakdo užival in ustvarjal dobro življenje."
O dogodku so pisali tudi na svoji spletni strani, ki je dostopna tukaj.

pzs_pin_spp_logo

⭕️ Na sliki logo akcije, na kateri je zemljevid Slovenije, v katerem je napis Slepi/slabovidni po SPP 2020-2022. Zemljevid zelene barve je opremljen z rdečo čelado, na kateri je logo Pin/OPP, obut v rdeče pohodniške čevlje, oprtan z rdečim nahrbtnikom in drži sivo palico. Na levi strani na vrhu je logo SPP, pod njim markacija in število 1, pod tem pa logo Planinske zveze Slovenije. V desnem delu je logo KPŠRD "Karel Jeraj". 

Kaj pomeni podpis sodelovanja za slepe in slabovidne pohodnike?

Presenečeni smo in nadvse veseli, da je naša velika želja po dosegu cilja osvojiti SPP in se hkrati lepo imeti v objemu gora s prijatelji, našla toliko razumevanja in posluha pri tolikšnemu številu ljudi, ki, kakor pravi naš veliki pesnik France Prešeren, "smo zato se zbratli, ker v srcu dobro mislimo".
S podpisom takšnega sporazuma se je ponovno pokazalo, kako lahko invalidnost povezuje in združuje in ne ločuje. Veseli smo tako široke podpore vseh podpisnic in vsakega posameznika, ki bo z nami prehodil del poti in tako podaril del sebe in svojega časa v skupni projekt. Zagotavljamo vsem, da nikomur ne bo žal, saj je dajanje in sprejemanje vedno obojestransko.


Pohodnik: Vsak je dan doživel v polnosti, ki izpopolnjuje in pripomore k lahkotnosti bivanja: "Čestitke za organizacijo, res mi je bilo fajn, da se je povezalo toliko organizacij ter da so prišli tudi planinci iz Hrvaške. Se prijavljam za še kakšno akcijo."

Povezane novice

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14061 19. 6. 2024