PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 14. februar 2020, ob 14.30 uri

PRESTAVLJENO: Zbor turnih kolesarjev 2020

Komisija za turno kolesarstvo PZS sklicuje Zbor turnih kolesarjev, ki bo v sredo, 11. marca 2020, v prostorih PZS v Ljubljani s pričetkom ob 17. uri.

Zaradi trenutne zdravstvene situacije v državi je zbor PRESTAVLJEN za nedoločen čas!

Na zbor so vabljeni predstavniki turnokolesarskih odsekov in turnokolesarski vodniki, volilno pravico pa ima po en predstavnik odsekov planinskih društev, članov PZS, ki gojijo turno kolesarstvo. Za ohranitev članstva v KTK mora odsek vsaj 7 dni pred vsakoletnim zborom oddati organizacijsko in vsebinsko poročilo o delu, pri čemer je minimalna zahteva glede aktivnosti odseka en turnokolesarski izlet (skupna tura odseka) v tekočem letu.

Odseke prosimo, v kolikor še niso, da čim prej pošljejo poročila na predpisanem obrazcu na elektronski naslov turno.kolesarstvo@pzs.si. Predstavnike odsekov, praviloma načelnike oz. njihove namestnike prosimo, da se udeležijo Zbora turnih kolesarjev in s tem prispevajo k boljšim vsebinskim odločitvam in s sklepčnostjo zagotovijo legitimnost odločanja. Predstavniki odsekov morajo imeti s seboj pooblastila odsekov za zastopanje (med prilogami, pooblastilo podpiše načelnik odseka ali predsednik društva).


Zbor turnih kolesarjev 2020
sreda, 11. marec 2020, ob 17. uri v prostorih PZS v Ljubljani


Predlagan dnevni red:

  1. Evidentiranje prisotnosti (od 16:45 do 17:00 ure).
  2. Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev.
  3. Pregled in potrditev dnevnega reda.
  4. Pozdravi vabljenih.
  5. Poročilo verifikacijske komisije
  6. Poročilo načelnika KTK o delu komisije med obema zboroma (marec 2019 - marec 2020), razprava o poročilu.
  7. Predstavitev programa komisije za leto 2020, razprava o programu.
  8. STKP v enem dnevu - predstavitev glavnega dogodka KTK PZS v letu 2021.
  9. Informacija - vpis v razvid strokovno usposobljenih in izobraženih in programa TKV I in II.
  10. Razno.

Če se želite vključiti v razpravo pri kateri od točk dnevnega reda z vprašanjem ali mnenjem, vas prosimo, da to pisno sporočite do 4. marca 2020 na elektronski naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.

Po zaključenem zboru bo za udeležence zbora pripravljena priložnostna pogostitev. Prosimo vas, da nam zaradi organizacijskih razlogov potrdite svojo udeležbo na elektronski naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.

Atila Armentano,
načelnik KTK PZS


https://www.pzs.si/novice.php?pid=14079 22. 6. 2024