PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 13. marec 2020, ob 17.05 uri

Priporočila za planinske koče v času ogroženosti zaradi koronavirusa

Zaradi vedno več okuženih s koronavirusom smo v planinski organizaciji sprejeli različne ukrepe in preventivna dejanja, v času splošne ogroženosti pa podajamo tudi priporočila oz. ukrepe za planinske koče.
Zaradi vedno več okuženih s koronavirusom SARS-CoV-2 in obolelih za boleznijo COVID-19 smo bili tudi v planinski organizaciji prisiljeni k sprejetju različnih ukrepov in preventivnih dejanj, kar je obljavljeno na spletni strani >>> Aktivnosti planinske organizacije v času ogroženosti s koronavirusom.

V času splošne ogroženosti oz. okvirno v mesecu marcu 2020 za planinske koče podajamo naslednja priporočila/ukrepe:
 • Usmerite postrežbo na zunanje mize (če vremenske razmere to dopuščajo).
 • Poskrbite, da je v gostinskih prostorih zagotovljena največja možna oddaljenost miz, da gostje niso v neposrednem stiku (odstranitev dela miz in stolov, če to dopušča prostor in namestitev).
 • Opozorite obiskovalce, da je možnost uporabe sredstev za higieno (milo, razkužila) v koči omejena, tako da naj to obiskovalci prinašajo s seboj.
 • Omogočite izvajanje umivanja rok zunaj koče; sicer pa v sanitarijah, nikakor ne v kuhinji ali točilnici.
 • Redno poskrbite za prezračevanje prostorov, predvsem jedilnice in sanitarij.
 • Naredite povezavo na spletno mesto, kjer so objavljeni vladni ukrepi glede gostinskih obratov.
 • Zavrnite morebitne najavljene skupine, ki bi prihajale z rizičnih območij.
 • Gostom popolnoma preprečite dostop do kuhinje, shrambe za živila itd.
 • Namestite obiskovalce v nočitvenih kapacitetah čim bolj razpršeno, še posebej pazite na to na skupnih ležiščih (omejite nočitveno kapaciteto koč).
 • V povezavi z nočitvami - vodite seznam gostov, ki prenočijo istočasno v istih prostorih. Če bo prišlo do okužbe, je ta podatek pomemben zaradi iskanja oseb, ki so bile v medsebojnem stiku. Tak seznam mora biti strogo interen in se po normalizaciji stanja uniči.

Pozivamo tudi, da o ukrepih obvestite obiskovalce, lahko z listom glavnih ukrepov ali obvestila za obiskovalce, ki ga namestite pri vhodu v kočo, kot npr.:
 • V primeru kašljanja ali drugih znakov bolezni ne vstopajte v notranjost koče.
 • Ob vstopu v kočo si razkužite roke oz. si jih temeljito umijte z milom in toplo vodo.
 • Ne zadržujte se pri točilnem pultu.

Odločitev glede zaprtosti koče je na ravni društva oz. lastnika/najemnika koče. Ob morebitnem zaprtju koče (če v tem času koča obratuje, kar je navedeno tudi na spletni strani PZS) prosimo, obvestite PZS (matej.ogorevc@pzs.si), da to informacijo tudi objavimo na spletni strani.

V primeru, da bo vlada RS sprejela drugačna oz. bolj poostrena navodila glede gostinsko-namestitvenih objektov, vas obvestimo in prosimo, da v planinskih kočah upoštevate navodila.

Planinska zveza Slovenije
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14158 15. 7. 2024