PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 17. marec 2020, ob 12.15 uri

Sprejem letnih poročil društev na Ajpes - v parlamentu predlog za podaljšanje roka oddaje

Društva lahko letna poročila oddajo na AJPES tudi pred sprejemom na zboru članov. Ko bo možno, društva skličite zbor članov in na njem obravnavajte ter sprejmite letno poročilo. Če se slučajno zgodi, da zbor članov sprejme spremenjeno letno poročilo, kot je bilo oddano na AJPES, lahko na podlagi Zakona o društvih, na AJPES posreduje popravke že oddanega letnega poročila.

Društva lahko letno poročilo oddajo na AJPES pred sprejemom na zboru članov.
Društvom predlagamo, da letno poročilo pripravijo, da ga obravnava nadzorni organ društva in nato sprejme izvršilni organ društva (npr. upravni odbor, izvršni odbor) in se ga nato odda na AJPES, do predvidenega roka 31. marca 2020. O tem je primerno obvestiti člane društva (npr. z objavo na spletni strani).

Ko bo to možno, naj društvo skliče zbor članov in na njem obravnava ter sprejme letno poročilo. Če se slučajno zgodi, da zbor članov sprejme spremenjeno letno poročilo, kot je bilo oddano na AJPES (npr. se vanj nekaj doda, se spremni kakšen znesek, itd.), naj društvo na AJPES posreduje popravke že oddanega letnega poročila. Takšno možnost dopušča tudi Zakon o društvih.

Dodano 17. 3. 2020: Vložen predlog zakona za podaljšanje roka za oddajo letnih poročil
16. 3. je vlada v Državni zbor vložila predlog Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim se predvideva podaljšanje vseh rokov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah. To zajame tudi rok za oddajo letnega poročila na AJPES.

Zakon predvideva, da se rok podaljša dokler trajajo izredne razmere, kar s sklepom ugotovi vlada, in še za osem dodatnih dni. V primeru sprejetja zakona bo tako rok za oddajo letnih poročil prestavljen na osmi dan po objavi sklepa vlade o prenehanju razlogov za podaljšanje rokov. Najdaljši možni rok je sicer 1. julij 2020.

Dodano 24. 3. 2020: novosprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, določa nov, zaradi epidemije novega koronavirusa podaljšan rok za oddajo letnih poročil na AJPES. Rok je podaljšan do 31. maja 2020, oz. do 30. junija 2020, če minister za zdravje Republike Slovenije ne bo preklical epidemije do 15. maja 2020. Več o spremembi preberite tukaj.

Vir: www.cnvos.si

koronavirus_585_n
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14171 25. 5. 2020