PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 14. april 2020, ob 15.20 uri

Plačilo najemnin za uporabo športnih objektov v času epidemije

Objavljamo priporočila Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS - ZŠZ) v povezavi s plačilom najemnin za uporabo športnih objektov v času epidemije novega koronavirusa.

Športne organizacije in samostojni delavci v športu se na Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS - ZŠZ), obračajo s številnimi vprašanji o možnosti odloga ali odpisa najemnin za uporabo športnih objektov. Naslednja priporočila, pripravil jih je prav OKS - ZŠZ, so dragocene predvsem za najemnike, ki situacij z višjo silo ali drugimi oblikami nemožnosti uporabe najetih prostorov nimajo predvidenih v svojih najemnih pogodbah.


NAJEM JAVNIH OBJEKTOV:
  1. Najemnik (športno društvo, zasebni športni delavec, ...) naj čim prej vzpostavi kontakt z najemodajalcem športnega objekta oz. prostora. Če je le možno, naj bo ta kontakt v PISNI OBLIKI (e-pošta).
  2. V dopisu najemodajalcu naj se najemnik sklicuje na razglašeno epidemijo koronavirusa, zaradi česar športnega objekta ne more uporabljati

Pravna podlaga:NAJEM TRŽNIH OBJEKTOV
  1. Najemnik (športno društvo, zasebni športni delavec, ...) naj ćim prej vzpostavi kontakt z najemodajalcem športnega objekta oz. prostora. Če je le možno, naj bo ta kontakt v PISNI OBLIKI (e-pošta).
  2. V dopisu najemodajalcu naj se najemnik sklicuje na razglašeno epidemijo koronavirusa, zaradi česar športnega objekta ne more uporabljati.
  3. Najemnik naj najemodajalcu primarno predlaga, da se najemnina za čas trajanja epidemije ne plačuje.
  4. Če se najemodajalec s predlogom iz prejšnje točke ne strinja, naj najemnik zahteva znižanje najemnine.

Pravna podlaga:

V izogib nejasnostim ter morebitnim kasnejšim sporom predlagamo, da zgornja priporočila uporabijo tudi tisti športni subjekti, ki imajo v najemu javni športni objekt, kjer je najemodajalec torej subjekt javnega prava (občina, javni zavod: osnovna, srednja šola, ministrstvo, ...).


PDF Dopis OKS-ZŠZ z razširjenimi navodili in pravnimi podlagami


koronavirus_585_n

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14256 4. 12. 2020