PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 3. junij 2020, ob 8. uri

Zbor turnih kolesarjev 2020 | sklic

Komisija za turno kolesarstvo PZS sklicuje Zbor turnih kolesarjev, ki bo v sredo, 24. junija 2020, v prostorih PZS v Ljubljani s pričetkom ob 17. uri.

Na zbor so vabljeni načelniki oz. njihovi namestniki turnokolesarskih odsekov. Za ohranitev članstva v KTK mora odsek vsaj 7 dni pred vsakoletnim zborom oddati organizacijsko in vsebinsko poročilo o delu, pri čemer je minimalna zahteva glede aktivnosti odseka en turnokolesarski izlet (skupna tura odseka) v tekočem letu.

Predstavnike odsekov, praviloma načelnike oz. njihove namestnike prosimo, da se udeležijo Zbora turnih kolesarjev in s tem prispevajo k boljšim vsebinskim odločitvam in s sklepčnostjo zagotovijo legitimnost odločanja. Predstavniki odsekov morajo imeti s seboj pooblastila odsekov za zastopanje (pripeto, pooblastilo podpiše načelnik odseka ali predsednik društva).

Če se želite vključiti v razpravo pri kateri od točk dnevnega reda z vprašanjem ali mnenjem, vas prosim, da to pisno sporočite do 17. 6. 2020 na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.

Zbor turnih kolesarjev 2020
sreda, 24. junij 2020, ob 17. uri v prostorih PZS v Ljubljani


Predlagan dnevni red:

  1. Evidentiranje prisotnosti (od 16:45 do 17:00 ure).
  2. Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev.
  3. Pregled in potrditev dnevnega reda.
  4. Pozdravi vabljenih.
  5. Poročilo verifikacijske komisije
  6. Poročilo načelnika KTK o delu komisije med obema zboroma (marec 2019 - junij 2020), razprava o poročilu.
  7. Predstavitev programa komisije za leto 2020, razprava o programu.
  8. STKP v enem dnevu - predstavitev glavnega dogodka KTK PZS v letu 2021.
  9. Informacija - vpis v razvid strokovno usposobljenih in izobraženih in programa TKV I in II.
  10. Razno.

Prosimo vas, da nam zaradi organizacijskih razlogov potrdite svojo udeležbo na elektronski naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.

Atila Armentano,
načelnik KTK PZS
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14349 19. 7. 2024