PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 12. junij 2020, ob 12.30 uri

23 let od tragedije v Turski gori

10. junija 1997 se je na vaji s helikopterjem zgodila najhujša nesreča v zgodovini slovenskega gorskega reševanja. Življenje je izgubilo pet gorskih reševalcev: Mitja Brajnik, Jani Kokalj, Luka Karničar, Rada Markič in Borisa Mlekuž.
V njihov spomin Gorska reševalna zveza Slovenije, skupaj z enim od svojih društev vsako leto pripravi spominsko slovesnost na Okrešlju. Letos so se ponesrečenim prijateljev, ob spominski plošči, poklonili v soboto 6. junija 2020. Krajšo slovesnost je letos pripravilo Društvo GRS Jezersko.USTANOVA SKLAD OKREŠELJ

Po nesreči v Turski gori je kar trinajst mladoletnih otrok ostalo brez očeta. Takratna dana pomoč je bila trenutna, s kratkim učinkom. Slovenski reševalci smo se že takoj zavedali, da jim moramo pomagati. Iskali smo druge trajnejše možnosti, zato je bila 22. oktobra 1998 ustanovljena USTANOVA SKLAD OKREŠELJ.

V njem so se nabirala začetna ustanovitvena sredstva - donacije, ki so omogočile zagon štipendijskega sistema za vseh trinajst otrok. Sklad je zastavljen tako, da spremlja in z rednimi mesečnimi prispevki, štipendijami pomaga otrokom do zaključka šolanja. 

Glavnino zbranih sredstev so predstavljale donacije, v sklad pa se je delno preusmerila tudi akcija »Podpornik GRS«, ki predstavlja glavnino zbranih sredstev še danes.

grzs_podpornik_2020Sklad gorskim reševalcem da vedeti in čutiti, da v primeru najhujše nesreče ob intervencijah, otroci ne bodo ostali nepreskrbljeni. Do sredstev ustanove Sklad Okrešelj so namreč upravičeni vsi otroci gorskih reševalcev, ki so se v reševalni akciji ali med usposabljanjem smrtno ponesrečili ali postali invalidi I. ali II. kategorije.

Ustanovo Sklad Okrešelj je zato potrebno razumeti kot dolgoročno solidarnostno vzajemno zavarovanje, ki je, in bo tudi v bodoče, pomagalo otrokom ponesrečenih gorskih reševalcev lažje prebroditi obdobje šolanja in priprave na samostojno življenje.

Vsi lahko prispevamo v sklad v obliki donacije/prispevka na TRR 02010-0052385495 (Ustanova sklad Okrešelj, račun odprt pri NLB) ali z nakupom nalepke »Podpornik GRS«.

Za vaše donacije se vam slovenski gorski reševalci iskreno zahvaljujemo!NESREČE IN POŠKODBE GORSKIH REŠEVALCEV IN SODELAVCEV

  • prof. dr. Josip Cerk - smrtno ponesrečen na Stolu, 3. april 1912
  • Jože Javornik in Pubi Stranski - poškodbe rok in glave pri reševanju v steni Košute, 27. avgust 1937
  • Miran Marn in Franc Talar - smrtno ponesrečena pri reševanju v steni Rogljice, 19. avgust 1942
  • Franc Štajer in dr. Gorazd Zavrnik - smrtno ponesrečena pri helikopterskemu reševanju nad Jezerskim, 29. junij 1975
  • Volodja Tkačev - smrtno ponesrečen pri vaji na Krvavcu, 8. julij 1979
  • miličnik Franc Zupan - smrtno ponesrečen pri reševanju v Žagarjevem grabnu, 9. januar 1982
  • policist Jakob Ornik - smrtno ponesrečen pri reševanju iz struge Tolminke, 1. januar 1993
  • Janez Plevel-Pubi - smrtno ponesrečen pri reševanju na Brani, 17. januar 1996
  • Mitja Brajnik, Luka Karničar, dr. Jani Kokalj, Rado Markič, Boris Mlekuž - smrtno ponesrečeni pri vaji v ostenju Turske gore - 10. junij 1997
  • Martin Čufar - smrtno poškodovan pri reševanju nad dolino Krme, 3. februar 2003

 

Daljši prispevek s predstavitvijo okoliščin nesreč zgoraj naštetih reševalcev, si lahko preberite na spletni strani Gorske reševalne zveze Slovenije.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14375 28. 10. 2021