PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 19. junij 2020, ob 11. uri

Sklic 10. seje Upravnega odbora PZS

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 10. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 2. julija 2020, ob 16:30 v prostorih PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
 1. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje UO PZS (Matej Planko)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
 3. Določitev novih terminov osrednjih dogodkov PZS v letu 2020 in določitev terminov osrednjih dogodkov PZS v letu 2021 (Jože Rovan)
 4. Izvajanje planinskih aktivnosti po epidemiji (Matej Planko)
 5. Priprave na skupščino PZS 2020
  1. Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS (Jože Rovan)
  2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2019 (Jože Rovan, Matej Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
  3. Poročilo Nadzornega odbora PZS (Franc Ekar)
  4. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2021 (Jože Rovan, Matej Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
  5. Predlog sprememb Statuta PZS (Roman Ponebšek)
  6. Informacija o planinskih kočah na Korošici in Okrešlju (Miro Eržen)
 6. Poročilo o rezultatih ankete med planinskimi društvi za leto 2020 (Matjaž Šerkezi)
 7. Finančno poročilo PZS januar - maj 2020 (Matej Planko)
 8. Predstavitev ideje Nacionalnega plezalnega centra (Aleš Pirc)
 9. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v II. obravnavi (Damjan Omerzu)
 10. Sprememba v katastru planinskih poti (Bogdan Seliger)
 11. Dopolnitev sklepovo prenosu zemljišč PZS na PD Bohinjska Bistrica, PD Srednja vas v Bohinju in PD Sloga Rogatec (Matej Planko)
 12. Soglasje k novemu vodstvu Komisije za alpinizem PZS (Oto Žan)
 13. Soglasje k pravilniku KTK (Atila Armentano)
 14. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
 15. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).
 16. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si).

Jože Rovan,
predsednik PZS

Priloge:
PDF Vabilo 
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14390 20. 1. 2021