PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 22. junij 2020, ob 0. uri

Volilni zbor načelnikov Komisije za alpinizem

V četrtek, 18. 6. 2020 je na Planinski zvezi Slovenije potekal volilni zbor načelnikov Komisije za alpinizem. Dosedanjega načelnika, ki se podaja novim izzivom naproti, Petra Bajca, je zamenjal Oto Žan iz PD Radovljica, ki bo na mestu načelnika nadaljnji dve leti oz. kolikor še bo trajal mandat dosedanjih članov IO KA PZS.
Zbora se je udeležilo 27 načelnikov od 43 registriranih alpinističnih odsekov in klubov. Poleg ustaljenega sprejemanja poročil in planov dela Komisije za alpinizem, so se predstavili trije večji projekti, ki trenutno plemenitijo slovenski alpinizem.

IMG_20200618_191045

Tako je bil zaključen projekt vrtanja v slovenskih gorah, ki ima za posledico dokument oz. stališče Komisije za alpinizem in s tem usklajeno mnenje večine alpinističnih kolektivov - Uporaba svedrovcev v slovenskih gorah.

Miha Habjan poudari, da se je KA lotila projekta resno in skušala dobiti mnenje članstva in preko posvetov, okroglih miz, kolumn in individualnih pogovorov prišla do dokumenta, ki je kompleksen in iz njega je razvidno, da večina članstva stoji za tem, da smeri ostanejo takšnega karakterja kot ob nastanku. Vseeno sveder ni izključen kot tabu tema, v dokumentu je le opisan postopek kako ravnati v primeru pobude, da se neka smer navrta.

Dokument je stališče komisije predvsem z vidika, ker je to tudi stališče večine članov in alpinistične srenje. Dokument je osnova, ki se bo gradila naprej. Sledi sprememba alpinističnega kodeksa. 

Matic Košir je predstavil projekt interaktivnega spletnega vodnika Slovenske stene, ki je objavljen na www.slovenskestene.si in k delu povabil vse načelnike, da seznanijo svoje člane, ki naj pošiljajo splošne pripombe na info@slovenskestene.si in pripombe o smereh na smeri@slovenskestene.si.

Projekt dela z mladimi plezalci - Projekt predstavi Luka Stražar, ki je tudi idejno pripravil celoten koncept. Delo z mladimi od 18. do 22. let. Poziv načelnikom, če so na odseku mladi člani, da jih opozorijo, da bo program z letošnjim poletjem štartal. Ideja je v usmerjanju mladih plezalcev do kakovostnega in vrhunskega športa.

Kazimir Drašlar Mikec, načelnik odbora alpinistov veteranov pozdravi zbrane in prenese pozdrave tudi od ostalih veteranov. Povzame v nekaj besedah pomen alpinizma in sodelovanje z vrhunskimi alpinisti. 

IMG_20200618_194331

Otu želimu uspešno krmarjenje alpinistične barke, Petru pa uspešno na poti, ki si jo je začrtal.

Besedilo in fotografije: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS


 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14394 1. 8. 2021