PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 29. julij 2020, ob 11. uri

Obisk gora v času podnebnih sprememb | zaključki simpozija

O razsežnostih in posledicah vplivov podnebnih sprememb na obisk gora ter prilagoditvah za njihovo blaženje se v širši javnosti obiskovalcev gora govori le priložnostno ali pa v okviru posameznih ved in gospodarskih panog. Na simpoziju smo jih predstavili na širši javnosti razumljiv način.
V Slovenskem planinskem muzeju, ki deluje v okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice, izvajamo v letu 2020 projekt Ministrstva za okolje in prostor za promocijo Alpske konvencije v Sloveniji. S partnerji Občino Kranjska Gora, Turističnim društvom Dovje - Mojstrana, Planinsko zvezo Slovenije ter ZRC SAZU Geografskim inštitutom Antona Melika izvajamo več aktivnosti, med katerimi je bil tudi enodnevni simpozij Obisk gora v času podnebnih sprememb.

Simpozij je potekal v soboto, 20. junija 2020 v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Predstavljene so bile podnebne spremembe, njihov vpliv na obisk gora in ukrepi, ki pomagajo k ustreznemu ravnanju, obenem pa spodbujajo k blaženju podnebnih sprememb in njihovih posledic.

Knjižico izvlečkov in sklepe simpozija najdete na spletni strani planinskimuzej.si/simpozijobiskgora.

--------------------------------------------
Zanimivo:

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14459 11. 8. 2020