PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 14. oktober 2020, ob 7.50 uri

Razpis za najemnika planinskega doma na Homu

Planinsko društvo Zabukovica objavlja na podlagi sklepa UO PD razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za najem Dragovega doma na Homu za obdobje od 1. januarja 2021.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo na razpisu.

Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati so:
  • predstavitev ponudnika s kratkim življenjepisom s poudarkom na izkušnjah s področja dela na planinskih postojankah oz. v gostinstvu
  • pogoji na osnovi Zakona o gostinstvu in Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč
  • vizija upravljanja in razvoj planinske postojanke v prihodnosti
Nezavezujoče pisne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite po pošti na naslov društva Planinsko društvo Zabukovica, Migojnice 6, 3302 Griže v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpisno komisijo« do vključno 7. novembra 2020.

Ponudnike bomo o izidu razpisa obvestili predvidoma do 23. novembra 2020. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba za določen čas za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

Planinski dom na Homu si je možno ogledati v času obratovanja (ob sobotah in nedeljah) ali po dogovoru s predsednikom društva Srečkom Čulkom. Za vse informacije je dosegljiv na telefonski številki 031 344 333.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14599 22. 10. 2021