PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 14. oktober 2020, ob 13. uri

Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev – prostovoljcev za prejemnike plaket Državnega sveta

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije bo v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v ponedeljek, 7. decembra 2020, ob 11. uri v dvorani Državnega sveta v Ljubljani.

Podeljenih bo največ štirinajst plaket. Predlog za podelitev plaket lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela.

Zveze društev ali krovne organizacije lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze. Vsa društva oziroma zveze društev, ki so članice katerekoli zveze društev oziroma krovne organizacije, naj torej svoje predloge pošljejo svoji krovni organizaciji, slednja pa naj Državnemu svetu predloži en usklajen predlog. 

O prejemnikih plaket bo odločil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, po posvetovanju s kolegijem Državnega sveta.

Predlogi naj vsebujejo imena kandidatk/kandidatov, za katere menite, da so v preteklosti največ prispevali k razvoju dejavnosti, ki jo organizacija pokriva, ter prostovoljstva v celoti.


Pri izboru bodo upoštevani sledeči kriteriji:                      

  • število let dejavnega prostovoljskega dela,
  • pomen dela z vidika vzgoje, vpliva na okolico in razvoja dejavnosti  ter napredka organizacije,
  • pomen dela z vidika humanosti, medčloveških odnosov ter pripravljenosti nuditi pomoč pomoči potrebnim,
  • pomen dela za razvoj civilne družbe v Sloveniji in
  • pomen dela za širši razvoj Slovenije.


Plaketo je možno prejeti le enkrat.

Obrazec s predlogom za obravnavo (spodaj) pošljete najkasneje do petka, 6. novembra 2020, na naslov Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA« (upošteva se datum poštnega žiga), ali po elektronski pošti na gp@ds-rs.si (upošteva se datum prejema v elektronski poštni predal). 

Upoštevali bomo le predloge, ki bodo pravočasno prispeli na predpisanem obrazcu, ki bo v celoti izpolnjen in podpisan s strani odgovorne osebe organizacije civilne družbe, vodje interesne skupine oziroma državne svetnice ali državnega svetnika. Dodatnih prilog in obrazložitev ne bomo upoštevali.

O izbiri prejemnikov plaket bomo vse predlagatelje in nagrajence obvestili po elektronski pošti, navedeni v obrazcu, najkasneje do petka, 20. novembra 2020.

V pričakovanju vaših predlogov vas lepo pozdravljamo!

Alojz Kovšca, 
predsednik

Vloge planinskih društev na Planinski zvezi zbiramo do petka, 23. oktobra 2020. Na podlagi prijav se bo izbarala le ena vloga, ki bo posredovana Državnemu svetu, kakor to zahteva razpisna dokumentacija.


-----------------------------------------
Priloge:
PDF Javni poziv - besedilo
DOC Obrazec za prijavo
PDF  Pravilnik o priznanjih in plaketah
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14600 20. 5. 2022