PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 19. november 2020, ob 11. uri

PROJEKT I Preopremljenja slovenskih klasik ter ostalih plezanih alpinističnih smeri

Na KA PZS smo poleti 2020 začeli s projektom preopremljenja slovenskih klasik ter ostalih plezanih alpinističnih smeri. V začetni fazi smo kupili 1000 klinov (pri AO Jesenice in MG Metal-u, približno 50/50)), ki smo jih začeli razdeljevati med izkušene alpiniste in alpinistične inštruktorje z namenom, da v bolj plezanih slovenskih smereh zamenjajo slabe ali stare dotrajane kline ter na ključnih mestih namestijo nove.
Poleg omenjene konkretne akcije bi radi spodbudili slovenske alpiniste po odsekih ali klubih, da skupaj posvetimo nekaj dodatne pozornosti slovenskim alpinističnim smerem ter njihovi opremljenosti s klini. Vsi vemo, da so številni klini slabi, dotrajani in/ali jih je načel zob časa, posledično se zmanjšuje varnost smeri. Radi bi spodbudili posamezne alpiniste kot tudi vodje šol, da se kot celotna alpinistična skupnost zavemo omenjene problematike ter začnemo ustrezno in smiselno menjati slabe kline z novimi ali nameščati kline na mestih, kjer je to smiselno in potrebno. Torej, radi bi spodbudili zavest posameznikov kot tudi sistemsko posvetili nekaj več pozornosti tej tematiki pri vzgajanju in usposabljanju novih bodočih alpinistov v procesu alpinističnih šol. Menjava in puščanje klinov je za mnoge alpiniste samoumevni proces, vse ostale pa na KA PZS pozivamo, da se ustrezno, odgovorno in aktivno lotimo omenjenega procesa.

Poleg klinov smo na KA PZS v začetni fazi kupili tudi 30 sidrišč za spuste in 200 svedrovcev s sidri z namenom, da zamenjamo stare svedrovce v alpinističnih smereh, stara navrtana sidrišča za spuste ter po potrebi, smiselno nadomestimo kako staro klasično sidrišče za spust s klini, »prusiki« … z novim navrtanim sidriščem za spuste.

Na KA PZS tudi pozivamo alpiniste in alpinistične inštruktorje, da nam na e-naslov klasike@pzs.si, pošljete predloge, kje je potrebno zamenjati stare svedrovce in stara navrtana sidrišča za spust ali nadomestiti klasična sidrišča za spust s klini (itn.) z novimi navrtanimi sidrišči za spust.
Na KA PZS bomo pripravili seznam potrebnih opravil ter se potem ali v okviru KA PZS ali v sodelovanju s posamezniki dogovorili. 

Projekt bo večleten, namen in cilj pa bo dosežen le, če kot skupnost stopimo skupaj in poskrbimo za večjo varnost naših alpinističnih smeri.

Pozivamo načelnike, da seznanite vaše člane po odsekih in klubih z vsebino tega dopisa. S starejšimi alpinisti, z alpinističnimi inštruktorji ter vodji alpinističnih šol posebno pozornost posvetite mlajšim alpinistom ter vsem udeleženim v procesu alpinističnih šol.

O poteku projekta vas bomo na KA PZS sproti obveščali.

Z lepimi pozdravi.
Miha Habjan, KA PZS
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14670 22. 5. 2024