PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 23. november 2020, ob 10. uri

12. seja UO še vedno preko spleta

Vodstvo PZS je zaradi ukrepov omejitve koronavirusa tudi 12. sejo upravnega odbora organiziralo preko videokonferenčne aplikacije Zoom. Člani upravnega odbora so potrdili vse predlagane sklepe.
Virtualno je bilo na seji navzočih 19 članov Upravnega odbora PZS. 
Generalni sekretar PZS Matej Planko je predstavil aktivnosti PZS od pretekle seje. Obdobje je še vedno zaznamovala epidemija koronavirusa. PZS spremlja vse ukrepe Vlade RS, ki so vezani na delovanje planinskih koč in delovanje društev in jih redno objavlja na spletnih straneh pzs.si. V tem času je zaradi ukrepov precej aktivnosti odpadlo. Izvedeni sta bili dve državni tekmi v športnem plezanju, bila je tudi tekma mladinskega evropskega pokala, kjer sta zmagala Lucija Terkuš in Luka Jerman. Predsednik PZS Jože Rovan se je udeležil dveh zasedanj mednarodnih zvez. V tem tednu je PZS objavila novo aplikacijo planinskih poti maPZS. Na Okrešlju so končana zidarska dela in objekt je pripravljen na zimo. V društvu PD Celje Matica pripravljajo dokumentacijo za izbiro izvajalca leseno montažne konstrukcije. Izvajalca bi naj zbrali v začetku naslednjega leta. Ko bodo vremenske razmere dopuščale, se bo gradnja nadaljevala. 
Vodja pododbora za priznanja PZS Irena Pečavar Čarman je predstavila prejemnike spominskih plaket. Svečana podelitev prejemnikov najvišjih priznanj PZS je prestavljena iz začetka decembra na konec januarja. Če to ne bo mogoče, bo podelitev v manjšem obsegu po meddruštvenih odborih. 

Višina članarine 2021 ostaja enaka letošnji


Strokovni sodelavec Damjan Omerzu je predstavil članarino za 2021. Trenutno je v PZS vključenih 58 tisoč članov. To pomeni 3 tisoč članov manj kot preteklo leto, kar je približno 5% manj. Poleti smo razliko zmanjšali na 3%, a se je jeseni razlika spet povečala. Odbor za članstvo je predlagal, da v letu 2021 višina članarine ostane enaka članarini 2020, kar je potrdil tudi UO. Evro za sklad planinskih koč ostaja tudi v prihodnje. V razpravi so člani UO PZS razpravljali s katerimi ukrepi še lahko povečamo delež planincev, ki bodo naši člani.
Upravni odbor je potrdil izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leta 2021. V njem so člani odbora upoštevali, da bo naslednje leto precej bolj nepredvidljivo, kot je bilo letošnje. Tako glede prihodkov, kot tudi odhodkov. Prihodek od članarine bo manjši in razmisliti bo potrebno, kako obdržati stare člane in pridobiti nove. Covidkrizi bo sledila ekonomska kriza, a kot je dodal Matej Planko smo pred leti že uspešno prebrodili ekonomske krize in zato optimistično napoveduje, da bo tako tudi v naslednjem letu. Dodal je, da je PZS v letu 2020 začela širšo kampanjo za včlanjevanje in smiselno bo z njo nadaljevati tudi v letu 2021. Povabil je tudi, da bi se aktivneje v včlanjevanje vključila sama društva. 

krofi_ka_foto_Matej_Planko
Foto: Matej Planko

Podpredsednik PZS Miro Eržen je predstavil aktivnosti glede Ribniške koče na Pohorju. Do prvotno načrtovane prodaje pod prejšnjim vodstvom PD Paloma k sreči ni prišlo. Novo vodstvo si namreč želi, da bi koča zaživela z novim najemnikom. Urediti je potrebno še razmerja z bivšim najemnikom, ki je tudi koncesionar smučišča, ki obratuje tudi na zemljiščih v solastnini društva in PZS. A nov najemnik ima velik zagon in vsi skupaj si želimo, da našli skupno pot za razvoj planinstva in turizma na tem območju. 
Eržen je predstavil tudi situacijo glede Doma Petra Skalarja na Kaninu, ki je v lasti Občine Bovec. Občina in PD Bovec urejata razmerja glede vlaganj društva, glede česar sta PD Bovec in PZS predložila razpoložljivo dokumentacijo.Če bo občina podelila stavbno pravico PD Bovec, bo to društvu osnova, da bodo kočo dali v najem Jamarski zvezi Slovenije. Slednji so pripravljeni narediti v koči izobraževalno središče in jo modernizirati.
Načelnik Komisije za gorske športe Robert Pritržnik je predstavil delovanje komisije. Gorski športi so zelo popularni in vedno bolj bodo. Predlagal je, da se ustanovi podkomisija za gorske teke. Matej Planko je poudaril, da je PZS uspelo verificirati programa usposabljanja za vaditelja in trenerja tekmovalnega turnega smučanja. Razmisliti bo potrebno, kako rekreativne turne smučarje aktivirati v tekmovalni del. 

Foto_nejc_sokli__slovenska_reprezentanca
Slovenska reprezentanca v turnem smučanju (Foto: Nejc Soklič)

Marija Kuhar MDO Primorska je izpostavila, da so kljub številnim covid omejitvam uspešno izpeljali tekme v orientaciji POT - Primorska liga orientacije. 
Aleš Pirc je predstavil aktivnosti na projektu izgradnje nacionalnega plezalnega centra. PZS bo sodelovala kot partner, ne pa kot soinvestitor. Ustanovil se je projektni tim. V tem času je tim iskal podporo zunanjih partnerjev, predvsem državnih inštitucij. Načelna podpora obstaja, zato se nadaljujejo pogovori tudi z z Mestno občino Ljubljana.

Barbara Gradič Oset

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14677 25. 1. 2022