PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 6. januar 2021, ob 7.30 uri

Z omejitvami dovoljena rekreacija v naravi in telovadnicah

Trenutno stanje epidemije bolezni COVID-19 nas omejuje na meje občine, z izjemo individualne športne aktivnosti v regiji prebivanja. Pred dnevi so bili začasno sproščeni tudi nekateri ukrepi za izvajanje športne vadbe in športne rekreacije.

Športna dejavnost kot izjema za prehajanje občinskih meja
Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij.


Športna rekreacija in treningi

Med 4. in 11. januarjem 2021 je dovoljena športna rekreacija in treningi za vrhunske in perspektivne športnike, registrirane športnike v mlajših starostnih kategorijah in poklicnim športnikom.

Vadba je dovoljena tudi s strokovnim delavcem in sicer samo ena na ena oz. en strokovni delavec na enega vadečega oz. na več oseb, če so iz istega gospodinjstva.


Plezalne stene v zaprtih prostorih in telovadnice

Dovoljena je rekreativna vadba v zaprtih prostorih a le za eno osebo oz. več oseb, če so iz istega gospodinjstva. Izvajanje športne vadbe več posameznikom iz različnih gospodinjstev v telovadnicah oz. na pokritih umetnih plezalnih stenah je dovoljeno ob upoštevanju naslednjih omejitev:
  • Vadbeni prostor mora zagotavljati vsaj 50 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca. Če je prostor manjši od 50 kvadratnih metrov v njemu lahko vadi le ena oseba.
  • Med izvajanjem športne dejavnosti je treba med udeleženci neprekinjeno vzdrževati najmanj 5 m medsebojne razdalje.
  • Upoštevati je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.

Skupinski rekreacijski dogodki
Skupinske vadbe in vodeni planinski izleti še vedni NISO dovoljeni.


POMEMBNO: Omejitve pri izvajanju športnih programov - vprašanja in odgovori
Epidemiološke in vremenske razmere otežujejo izvajanje planinskih in plezalnih dejavnosti

Pozivamo, da cilje in aktivnosti v gorah prilagodite trenutnim razmeram. Priporočamo izbiro manj obljudenih in lažjih poti, da ne bo prihajalo do pretirane zgoščenosti na posameznih območjih. Ne izpostavljate se nevarnejšim območjem (ta čas so še posebej nevarni snežni plazovi), uporabljajte ustrezno zaščitno opremo, ki jo znate uporabljati (lavinski trojček, dereze, cepin, čelada, ...) in tako zmanjšajte tvegaje nesreče in s tem dodatne obremenitve reševalnega in medicinskega osebja.

Večina planinskih koč je zaprtih, druge pa delujejo v bistveno okrnjenem obsegu zgolj z možnostjo osebnega prevzema hrane in pijače. Uporaba miz in klopi okoli koče in sanitarij v koči ni dovoljena. Prenočevanje v kočah ni možno. Dosledno upoštevajte varnostne napotke (maske, distanca,...). Kot zavedni ljubitelji (gorske) narave embalažo odnesite s seboj v dolino. 

Pazite nase in na druge. S tem lahko vsak pripomore, da se stanje čim prej normalizira.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14740 20. 6. 2024