PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 12. januar 2021, ob 12. uri

Popravki pogojev in kriterijev za registriranje in kategorizacijo športnikov

Strokovni svet Republike Slovenije za šport (SSRSŠ) je potrdil revidirane Pogoje, pravila in kriterije za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (kriteriji), ki so stopili v veljavo s 1. januarjem 2021.
Revidirani kriteriji in sklepi SSRSŠ se nahajajo v prilogi, objavljeni pa so tudi na spletni strani olympic.si.

Prilogi:
PDF Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji
PDF Odpravek sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14749 16. 1. 2021