PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 27. januar 2021, ob 8. uri

Stališče CAA o uporabi pedelek koles in e-koles v planinstvu

Povpraševanje in ponudba pedelek koles (v nadaljevanju pedelekov) in e-koles je v zadnjih letih v strmem vzponu. Rast prodaje je seveda vedno odvisna od prostega trga. Zato so planinske organizacije v vseh evropskih državah, še posebej pa v državah članicah CAA (Združenje planinskih organizacij alpskega loka), zaradi svojega poslanstva soočene z novimi okoliščinami v turnem kolesarstvu. To zahteva njihovo vključenost v usmeritev pravilnega razvoja dejavnosti v naravnem (ne samo gorskem) okolju.
Večina planinskih organizacij v skupnosti CAA je sprejela stališče, da je turno kolesarstvo enakopravna planinska dejavnost. Razvile so smernice, pripravile gradiva in organizirale tečaje o športnih, vodniških, naravovarstvenih in družbeno-kulturnih vidikih. Te smernice so vključene tudi v regionalne in medregionalne sheme turnega kolesarstva. Ker je 'e-turno' kolesarstvo mlada 'podpanoga' turnega kolesarstva, se o tej dejavnosti večina nacionalnih planinskih zvez še ni opredelila. Zato naslednja načela združenja CAA razumemo kot splošno temeljno usmeritev za oblikovanje smernic posameznih planinskih organizacij.
Opredelitev in razmejitev pedelekov in e-koles

Kolesa z elektromotorji na splošno delimo na pedeleke in e-kolesa. 

- Na klasičnem pedeleku motor pomaga kolesarjem le med pedaliranjem. Glede pravno - formalne uvrstitve so pedeleki enakovredni kolesom in se lahko uporabljajo brez obveznega zavarovanja in vozniškega dovoljenja, če elektromotor ne zagotavlja več kot 250 W neprekinjene moči in se samodejno izklopi pri hitrostih, večjih od 25 km/h.

- Zmogljivejši pedeleki in e - kolesa nudijo večjo pomoč. Kolesar lahko e - kolo vozi, ne da bi ga moral poganjati s pritiskom na pedala. Za ti dve vrsti koles je potrebna registracija, ker sta uvrščeni med motorna vozila. Po zakonu nimata dovoljenja za vožnjo po pohodniških in kolesarskih poteh! 

kolesarjenje_belvi_maribor_jost_gantar_2_photo_m
Foto: Jošt Gantar/ Slovenia.info

Ob tem moramo opozoriti, da se v praksi izraza mnogokrat zamenjujeta. Smernice, ki jih navajamo v nadaljevanju, veljajo le za pedelek sistem.

Temeljno stališče članic CAA

Članice CAA zagovarjajo vožnjo s kolesi na lasten pogon in ne podpirajo kolesarjenja z e-kolesi in močnejšimi pedeleki kot 250 W neprekinjene moči ter pomoči pri hitrostih, večjih kot 25 km/h. 

Po mnenju CAA uporaba klasičnega pedeleka ne nasprotuje načelu vožnje z lastno močjo. Zato CAA podpira kolesarjenje s klasičnimi pedeleki. S tem so se odprle nove perspektive turnega kolesarstva. Ne glede, ali se pedeleki uporabljajo zgolj za turno kolesarstvo, kot alternativni način dostopa do drugih gorskih dejavnosti, udeležbo manj kondicijsko pripravljenih planincev v raznolikih skupinah na turnokolesarskih izletih ali kot način prevoza za vsakdanje namene, lahko uporaba pedelekov izboljša izkušnjo turnega kolesarstva. Kljub temu so članice CAA sprejele konzervativno stališče na vse večjo uporabo pedelekov v alpskem terenu.

Povečanje števila uporabnikov in njihov večji domet pomeni, da se lahko pojavijo ali okrepijo okoljski in družbeno - kulturni konflikti. S pojavom uporabe pedelekov v gorah se je pojavila tudi potreba po prilagojenem usposabljanju kolesarjev z različno stopnjo izkušenj in predhodnega znanja o vidikih, povezanih z naravo in okoljem, pravilnim ravnanjem, večjim dometom in s tem povezanimi nevarnostmi, pa tudi uvod v osnove tehnike vožnje za začetnike. Priporočila CAA o gorskem kolesarjenju - varno in pravilno, sprejeta leta 2012, veljajo načeloma tudi za pedeleke.

Planinske aktivnosti in pedelek

Z uporabo pedeleka se po eni strani odpira možnost podpore električnega motorja, ki je pomembna za ljudi z manjšimi fizičnimi zmožnostmi ali sposobnosti za turno kolesarstvo. Po drugi strani to možnost vse pogosteje uporabljajo tudi bolje pripravljeni in izkušeni gorski kolesarji, z namenom, da jim pedelek omogoči doseganje bolj oddaljenih in / ali zahtevnejših ciljev z manj fizičnega napora. Na primer na kombiniranem izletu (kolesarjenje - pohodništvo/ alpinizem/ turno smučanje) energijo udeleženci prihranijo za pohod, plezanje ali turno smučanje, kar omogoča, da bo drugi del izleta varnejši. 

turno_kolo_foto_Marjan_Jagodi_
Foto: Marjan Jagodič

Poleg tega pedeleki omogočajo turno kolesarstvo v skupini osebam, ki se zelo razlikujejo v fizični kondiciji, saj je razlike v skupini mogoče uravnotežiti. Vendar moramo biti pozorni na dejstvo, da povečan doseg in zmožnost dostopa do višje ležečih gorskih destinacij z uporabo pedelekov zahteva tudi napredno znanje tehnike vožnje, saj se tveganje z višino in ponavadi s tem povezano strmino konfiguracije terena poveča. Alpska združenja zato priporočajo primerno preventivno delo - seminarje tehnike vožnje na ravni planinskih društev oz. turnokolesarskih odsekov.

Alpska infrastruktura in pedelek


Pravne določbe se v zvezi vožnje s kolesi tako na splošno, kot s pedeleki, v vsaki alpski državi precej razlikujejo. Ko gre za dovoljeno uporabo poti v vsaki od članic CAA, se načeloma zagovarja spoštljiva in premišljena skupna uporaba izključno primernih poti za pohodništvo in turno kolesarstvo. To velja tudi za kolesarje, ki uporabljajo pedelek kolesa. 
Pohodniki imajo vedno prednost. Tam, kjer je uporaba poti kolesarjem prepovedana z zakonom ali lastnik zemljišča ni dal soglasja skrbniku poti, je to v vsakem primeru treba spoštovati. Vse večja uporaba pedelekov lahko v nekaterih primerih vodi do porasta potencialnih konfliktov zaradi večjega števila uporabnikov in večje hitrosti kolesarjev, zlasti pri vožnji navkreber. 
Glede na to splošna priporočila CAA vključujejo:
- upoštevanje drugih obiskovalcev narave, 
- medsebojno spoštovanje, 
- samoodgovornost, 
- prilagajanje situaciji od primera do primera, 
- diferencirane intervencijske ukrepe. 


Ta stališča imajo prednost pred prepovedmi. Intervencijski ukrepi morajo biti definirani s sodelovanjem vseh deležnikov, ki so vključeni v razvoj dejavnosti turnega kolesarstva. Ukrepi vključujejo jasno označevanje na zemljevidih, široko dostopno literaturo ter oznake na terenu.
Planinske koče so pogosto priljubljene destinacije gorskih kolesarjev. Za nekatere koče povečanje števila pedelekov ponuja nove priložnosti. Kolesarji, ki uporabljajo pedelek kolesa, lahko polnilnice pričakujejo le na kočah, kjer so na voljo zadostne energetske zmogljivosti, zato je načrtovanje ture za njih izredno pomembno.

krvavec_kolesarjenje_jost_gantar_21_photo_m
Foto: Jošt Gantar/Slovenia.info

Ohranjanje in varstvo okolja ter pedeleki 

Kar zadeva ohranjanje in varstvo okolja, članice CAA uporabljajo enaka splošna priporočila uporabnikom pedelekom kot klasičnih gorskih koles: 
● Izogibajte se povzročanju poškodbam podlage tako, da vozite po primernih in dovoljenih poteh z ustreznim znanjem tehnike vožnje in prilagojeno hitrostjo. Od izpolnjevanja tega pogoja je v največji meri odvisno soglasje lastnikov skrbnikom poti. 
● Spoštujte rastlinske in živalske habitate. 
● Izkažite spoštovanje do divjadi, zlasti v mraku in zori. Izogibajte se vožnji ponoči.
● Ne vozite tam, kjer ni poti. Ne delajte bližnjic.
● Upoštevajte obstoječe omejitve v zvezi z ohranjanjem in varstvom okolja.
● Za seboj ne puščajte sledi ali smeti.
● Na izletu se vedno obnašajte okolju prijazno.
Porast uporabnikov pedelekov, predvsem neizkušenih, povzroča povečanje množičnega pritiska na pokrajino in naravno okolje na določenih območjih. Planinske organizacije to preprečujejo po svojih močeh s celovitim pristopom usposabljanja, izvajanja sprejetih ukrepov in izvajanja dejavnosti ozaveščanja. Pri teh naporih pričakujemo vključitev ostalih organizacij, s katerimi aktivno vzpostavljamo in spodbujamo sodelovanje.

Turizem in pedelek 

Turistične organizacije si marsikje prizadevajo razširiti ponudbo za gorske kolesarje. Tudi tukaj pedelek kolesarji niso izvzeti. Vedno bolj se na primer izkoriščajo žičnice, gradijo se kolesarski parki. Kolesarski turizem - z električno podporo ali brez - je lahko eden od finančnih stebrov za manjše ali večje alpske skupnosti zaradi vzpostavitve celoletne sezone aktivnega turizma. 

Planinske organizacije iz izkušenj potrjujejo, da je predhodna priprava pravilnih ukrepov za izvajanje turnega kolesarstva učinkovito orodje za preprečevanje konfliktov in težav, ki se lahko pojavijo zaradi množične uporabe planinskih in drugih poti. Članice CAA pričakujejo sodelovanje vseh vključenih deležnikov, kot so lokalne turistične organizacije, lokalne skupnosti, žičničarji, lastniki zemljišč, skrbniki poti, naravovarstvene organizacije in lokalna športna gorskokolesarska ter planinska društva, da bi razvili ustrezno ponudbo in našli pravilne rešitve za posamezne razmere na posameznih določenih območjih. 

Dokument je odobrila generalna skupščina CAA 16. septembra 2017 v Malbunu, Lihtenštajn.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14769 22. 7. 2024