PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 28. januar 2021, ob 14. uri

Pridobitev ali podaljšanje statusa v javnem interesu na področju športa

Organizacije s statusom v javnem interesu na področju športa morate najkasneje do 31. marca posredovati podatke oziroma dokazila za podaljšanje statusa v javnem interesu na področju športa. Organizacijam, ki so status pridobile lani, poročil in programov ni potrebno oddajati.

1. ORGANIZACIJE S STATUSOM V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

Organizacije, ki ste pridobile status pred dvema letoma, morate najkasneje do 31. marca letos v elektronski obliki na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport posredovati podatke oziroma dokazila za podaljšanje statusa v javnem interesu na področju športa. Organizacijam, ki so status pridobile lani, poročil in programov ni potrebno oddajati.

Dokazila pošljite na elektronski naslov gp.mgts@gov.si:

 1. Kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)
 2. Poročilo o porabi sredstev za izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je nevladna organizacija izvajala v javnem interesu na področju športa v zadnjih dveh letih. Vsebinska predstavitev in razdelitev programov. Za vsak program posebej predstavite izhodišča in vsebino, namen, cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število udeležencev in porabo sredstev.
 3. Letno poročilo za preteklo in predpreteklo leto (če ni dostopno na portalu Ajpes)
 4. Poročilo o delu za pretekli dve leti
 5. Program dela za tekoče in naslednje koledarsko leto

ORGANIZACIJAM, KI SVOJE OBVEZNOSTI NE BODO IZPOLNILE, BO STATUS ODVZET!


2. PRIDOBITEV STATUSA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

Organizacije, ki še nimajo statusa v javnem interesu na področju športa morajo za pridobitev statusa morate poslati vlogo v elektronski obliki na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (gp.mgts@gov.si). Izjemoma lahko vlogo (vse tri obrazce, program dela, statut, morebitne priloge) pošljete po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Direktorat za šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Vlogo za prvo pridobitev statusa v javnem interesu na področju športa sestavljajo naslednji obrazci in dokazila:

 1. Prijava
 2. Poročilo o delu za pretekli dve leti
 3. Program dela za tekoče in naslednje koledarsko leto
 4. Poročilo o porabi sredstev za izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je nevladna organizacija izvajala v javnem interesu na področju športa v zadnjih dveh letih. Vsebinska predstavitev in razdelitev programov. Za vsak program posebej predstavite izhodišča in vsebino, namen, cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število udeležencev in porabo sredstev.
 5. Letno poročilo za preteklo in predpreteklo leto (če ni dostopno na portalu Ajpes)
 6. Kopija programa dela za najmanj dve leti iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu ter kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)
 7. Ustanovitveni akt (statut) v katerem mora biti opredeljena dejavnost v javnem interesu
 8. Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih na področju športa
 9. Letno poročilo za preteklo in predpreteklo leto (če ni dostopno na portalu Ajpes)
 10. Morebitne druge priloge, ki izkazujejo delovanje v javnem interesu


3. VELJAVNA ZAKONODAJA

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14773 19. 7. 2024