PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 2. april 2021, ob 14.10 uri

PONUDBA ZA DELO| oskrbniški par Doma na Peci

Planinsko društvo Mežica išče oskrbniški par za oskrbovanje Doma na Peci med 1. junijem in koncem septembra 2021.
Od kandidatov se pričakuje:
 • Veščine strežbe v gostinski dejavnostip
 • Samoiniciativnost in motiviranost za dobro opravljanje delap
 • Osebna urejenost, veder značaj in prijazen odnos do obiskovalcev.
 • Vzdrževanje reda v domu in okolici.
 • Gospodarno ravnanje s premoženjem.
 • Dobro sodelovanje z organi planinskega društva.
 • Poznavanje dela z blagajno, skrb za gotovino in vodenje evidenc ter materiala.
 • Poznavanje pravilnika o higieni živil.

Oskrbnik bo poleg strežbe opravljal tudi vse druge naloge, vezane na ponudbo v planinskih kočah, kot so:
 • prodaja planinske literature,
 • čiščenje in pranje,
 • skrb za ponudbo in nabavo materiala,
 • nudenje prve pomoči,
 • vodenje evidenc gostov.

Delo je primerno za mlajši upokojenski par, samostojne podjetnike posameznike, študente in druge, ki jih tako delo veseli.

Kandidatom nudijo:
 • dobro planinska družbo,
 • zdravo in čisto okolje ter planinski mir,
 • stimulativno plačilo,
 • posebno soba za bivanje in prenočevanje s sanitarijami,
 • zadovoljstvo pri opravljanju dela.

Prijave so podaljšane do 15. aprila na elektronski naslov pdmezica@gmail.com ali na poštni naslov Planinsko društvo Mežica, Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica.

Podrobnejše informacije kandidati dobijo osebno na telefonski številki 041 976 135 (Andrej Mlinar). Prijavljeni kandidati bodo vabljeni na pogovor, izbrani kandidati pa bodo o izbiri obveščeni pisno. Prednost pri izbiri bodo imeli domačini in mlajši upokojenski pari.

------------------------------------------------
Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14827 16. 4. 2021