PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 5. marec 2021, ob 8. uri

Poziv k predlaganju kandidatov za nagrado/priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

  • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
  • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
  • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

Besedilo javnega poziva in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani gov.si/javne-objave.Predsedstvo PZS vloge za kandidate, ki bi bili predlagani s strani PZS, zbira do četrtka, 25. marca 2021. Pri izbiri kandidatov imajo prednost predlagani, ki so bili oz. so aktivni v organih PZS.

Vloge oz. predloge lahko oddate po elektronski pošti na naslov info@pzs.si. V kolikor kandidati ne bi bili potrjeni za kandidate PZS, lahko vlogo še vedno oddajo preko druge organizacije.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14840 16. 10. 2021