PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 11. januar 2024, ob 7.30 uri

Postani oskrbnik/najemnik Zavetišča v Gozdu

Planinsko društvo Križe objavlja razpis za oskrbovanje ali najem planinskega Zavetišča v Gozdu v zimski in letni sezoni 2024.

Planinsko društvo Križe za čas zimske in letne sezone 2024 išče oskrbnika ali najemnika za oskrbovanje Zavetišča v Gozdu.

Koča bo predvidoma obratovala od petka od 13.00 do nedelje do 19.00, v dnevih pred prazniki od 13.00 in ob praznikih do 19.00. Po dogovoru bo koča lahko odprta tudi v ostalih dnevih, prav tako se lahko dogovori drugačen obratovalni čas koče. Koča je dostopna po asfaltirani lokalni cesti.

Možna je tudi sklenitev večletne pogodbe o oskrbovanju oziroma najemu, začetek dela je predvidoma v februarju. V obeh primerih bomo s ponudnikom ̶ podjetjem (d. o. o. ali s. p.), ki ima registrirano opravljanje gostinske dejavnosti, sklenili ustrezno pogodbo (pogodbo o poslovnem sodelovanju ali pa najemno pogodbo za dogovorjeni čas).

Pogoji:
  • kakovostna priprava jedi,
  • prijazna postrežba gostov,
  • poznavanje sistema HACCP,
  • poznavanje dela z blagajno,
  • skrb za urejenost koče in okolice,
  • opravljanje hišnih opravil in
  • sodelovanje z matičnim društvom.

V pisni prijavi je potrebno navesti oziroma priložiti:
  • predstavitev ponudnika s poudarkom na izkušnjah na področju dela v planinskih postojankah ali v podobni gostinski dejavnosti.
  • Izpolnjevanje pogojev za opravljanje gostinske dejavnost (registracija s. p. ali d. o. o.).
  • Podatke o podjetju, s katerim bomo sklenili pogodbo (kopija izpisa iz Ajpes-a).
Pisne prijave pošljite do vključno ponedeljka, 29. 1. 2024, na naslov PD Križe, Pod slemenom 11, 4294 Križe z oznako RAZPIS ̶ ZAVETIŠČE V GOZDU ali na e-mail info@pd-krize.si.

Nudimo urejeno delovno okolje in stimulativno plačilo. Vse pravice, obveznosti in odgovornosti obeh pogodbenih strank, vključno z višino in načinom plačila, bomo uredili v pogodbi.

Dodatne informacije lahko dobite pri predsedniku društva Stanislavu Ficku (T: 041 626 594) ali pri predsedniku razpisne komisije Ivanu Likarju (T: 041 784 175), vse delovne dni v tednu med 9. in 17. uro.

Po prejemu ponudb bomo s kandidati, ki bodo prišli v ožji izbor, organizirali ločene razgovore. Po predhodnem dogovoru je možen tudi ogled koče in seznanitev z delom. Izbranemu kandidatu bomo na njegovo željo omogočili uvajanje v delo in dodatno izobraževanje.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14900 20. 2. 2024