PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 7. april 2021, ob 15. uri

14. seja UO PZS v znamenju priprav na novo sezono in skupščino PZS

14. seja upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) je bila v četrtek, 1. aprila 2021, ponovno na virtualnem komunikacijskem orodju Zoom. Kot pomembnejše točke dnevnega reda so člani obravnavali priprave na skupščino PZS 2021, aktivnostih z Nacionalnim plezalnim centrom in z včlanitvijo PZS v Turistično gostinsko zbornico.
Na začetku seje je generalni sekretar Damjan Omerzu predstavil novosti in aktivnosti od pretekle seje upravnega odbora, ki je bila 21. januarja. V tem času je PZS redno spremljala celotno dogajanje v zvezi z epidemijo koronavirusa in sproti o ukrepih obveščala planinska društva in obiskovalce gora, prav tako je ozaveščala o varnosti v gorah, predvsem ob plazovni ogroženosti. V tem času je zaživela nova spletna stran Planinske založbe PZS, izdan je bil dopolnjen učbenik Planinska šola. Slovenska reprezentanca v turnem smučanju se je udeležila svetovnega prvenstva v Andori. Preko spreta so bila izvedena spletna izobraževanja in usposabljanja.

Reprezentanca_v__portnem_plezanju_foto_Sportida
Reprezentanca v športnem plezanju (foto: Vid Ponikvar/ Sportida)

Podana je bila pobuda na gospodarsko ministrstvo in okoljsko ministrstvo glede razširitve ukrepov covida-19 na društva. Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za podporo planinski in rekreacijski infrastrukturi. Za razpis v vrednosti pet milijonov evrov, namenjen sofinanciranju energetske sanacije planinskih objektov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,5 milijona evrov. Uspešno je bila izvedena tekma državnega pokala v balvanih, zelo dobro obiskana in odmevna je bila novinarska konferenca športnih plezalcev pred začetkom sezone.

V sejni sobi smo v okrnjeni obliki opravili podelitev najvišjih priznanj PZS. V predlogu vladnega Načrta za okrevanje in odpornost je bila upošteva spodbuda PZS. 26. februarja so poslanka državnega zbora Mateja Udovč (SMC) s koalicijskimi partnerji SDS in NSi in poslancema narodnih skupnosti v parlamentarno proceduro vložili predlog novele Zakona o planinskih poteh. S predlogom zakona se zagotavlja sistemski vir financiranja vzdrževanja planinskih poti in delo markacistov.

golte4
Pogorela Mozirska koča na Golteh (Foto: PZS)

Žalostna novica vmesnega obdobja se je zgodila na Golteh. 24. februarja je namreč pogorela Mozirska koča na Golteh. V teh času smo izgubili tudi dva izjemna planinca; nekdanjega podpredsednika PZS Adija Vidmajerja in dolgoletnega sodelavca PZS dr. Milana Naprudnika. Podpredsednik PZS Miro Eržen je k poročilu dodal, da je bil na pogovoru z županom Ribnice na Pohorju, kjer vprašanja bodočega delovanja Ribniške koče na Pohorju še vedno niso dokončno rešili.
Razpisane volitve za Volilno komisijo in podpredsednika PZS so podaljšane do 7. aprila.

Priprave na letošnjo Skupščino PZS

Poročilu dogajanja je sledilo poročilo o pripravah na skupščino PZS, ki bi naj bila 21.maja v Velenju. UO je soglašal z vsebino poročil organov PZS za leto 2020 in jih je posredoval skupščini v potrditev.

PZS je lansko leto zaključila s 138 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki. Upad članstva je bil glede na lansko situacijo relativno majhen, kar pomeni, da so društva ohranila stik s svojim članstvom. Predsednik Franci Ekar je na kratko predstavil poročilo nadzornega odbora in ga pozitivno ocenil.

Predsednik PZS Jože Rovan in generalni sekretar Damjan Omerzu sta predstavila okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2022, kateremu je član odbora Bojan Rotovnik dodal, da pogreša v programu 2022 dodatni splošni program vodstva PZS.

Knafelčeva markacija bo naslednje leto praznovala 100 let obstoja in načelnika Komisije za planinske poti Bogdana Selingerja je zanimalo, katere aktivnosti bo pripravila PZS. Jože Rovan je potrdil, da bo Slovenski planinski muzej na to temo pripravil razstavo. UO PZS je potrdil okvirni finančni in vsebinski program za leto 2022.

Pri finančnem načrtu so bila podana vprašanja, kako se bodo reševale nesrečne zgodbe požganih koč. Miro Eržen je razložil delovanje Sklada za planinske koče ter kako bodo iz tega sklada pomagali planinskim društvom, katerih koče so pogorele.
Upravni odbor se strinjal z mnenjem Komisije za športno plezanje in se potrdil namero o včlanitvi za Plezalni klub Dobre razmere in Plezalni klub Sevnica. Društvi lahko podata vlogo za včlanitev v PZS na podlagi drugega odstavka 16. člena Statuta PZS.

Aktivnosti za gradnjo Nacionalnega plezalnega centra

plezalni_center

Matej Planko je predstavil aktivnosti in nadaljnja prizadevanja PZS za graditev nacionalnega plezalnega centra, ki je bil prvič predstavljen UO PZS na junijski seji 2020. Ideja je bila po pozitivnem odzivu UO predstavljena vodstvu Mestne občine Ljubljana. Naročena je bila študija ekonomskih učinkov in različnih možnosti investiranja. Objekt je že umeščen v bližino Gimnastičnega centra in teniškega centra v Ljubljani. V NPC bosta združena del namenjen vrhunskim tekmovalcem in del, ki bo namenjen širši rekreativni javnosti z možnostjo vključevanja v turistično ponudbo. PZS sodeluje pri vsebinski pripravi aktivnosti centra. MOL ima v proračunu 2021-2024 zagotovljenih 6,5 milijonov evrov, v letu 2021 že 100 tisoč evrov za objavljen razpis za arhitekturne rešitve. Po zdajšnjih projekcijah bi se naj gradnja zaključila leta 2024. Kot je še dodal Matej Planko se bo iskalo tudi državne vire za zagotavljanje dodatnega sofinanciranja projekta.

Vključitev v Turistično gostinsko zbornico

Pod zadnjo točko je podpredsednik PZS Miro Eržen predstavil prednosti PZS morebitnega članstva Turistično gostinsko zbornico. Mnenje je, da bi s tem članstvom pridobili aktualne informacije o zakonodajnih spremembah na področju, ki zadeva tudi poslovanje planinskih koč, možnost vplivanja na spremembe v korist planinskih koč, možnost vključevanja planinskih koč v strateške razvojne dokumente na področju turizma, možnost razreševanja različnih pogledov ostalih turističnih subjektov na status in položaj planinskih koč. Bili so podani številni pomisleki o tej včlanitvi, a na koncu so sprejeli sklep, da Upravni odbor PZS potrjuje predlog o včlanitvi Planinske zveze Slovenije v Turistično gostinsko zbornico Slovenije.

Barbara Gradič Oset

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14903 16. 7. 2024