PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 28. maj 2021, ob 10.30 uri

Sklic 15. seje Upravnega odbora PZS

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 15. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 10. junija 2021, ob 16:30 v sejni sobi PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
 1. Potrditev zapisnika 14. seje UO PZS (Damjan Omerzu)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Damjan Omerzu)
 3. Informacija s skupščine PZS (Jože Rovan)
 4. Rebalans Podrobnega finančnega načrta 2021 (Jože Rovan, Damjan Omerzu, Urša Mali)
 5. Poročilo o rezultatih ankete med planinskimi društvi za leto 2020 (Matjaž Šerkezi)
 6. Razdelitve sredstev Sklada za Korošico in Sklada planinskih koč (Miro Eržen, Dušan
  Prašnikar)
 7. Register planinskih koč - predlog za novo kočo in izbris obstoječe koče (Valentin Rezar,
  Dušan Prašnikar)
 8. Včlanitvi novih društev (Damjan Omerzu)
 9. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Damjan Omerzu).
 11. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar (01)434 56 80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si).

Jože Rovan,
predsednik PZS

Priloge:
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14997 1. 7. 2022