PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 28. maj 2021, ob 12. uri

Velik dan za markaciste: sprejet predlog novele Zakona o planinskih poteh

Poslanci so 27. maja sprejeli predlog novele zakona o planinskih poteh, s katerim se zagotavljajo stalna sredstva za vzdrževanje in obnovo planinskih poti. Da je ta ureditev tudi v javnem interesu, se je pokazalo v enotnosti glasovanja. 73 poslancev je glasovalo za in nihče ni bil proti.
Planinstvo je med Slovenci izredno priljubljena prostočasna dejavnost in zadnja leta se v gorski in hribovski svet odpravi vedno več planincev. Vzdrževane in označene planinske poti so predpogoj za varno gibanje v hribovitem in gorskem svetu. Prav tako so urejene poti nujne, da planinci ne iščejo bližnjic in novih poti, s tem se tudi spoštuje narava in živali v njej. Za mrežo vzdrževanih in urejenih planinskih poti, ki je razpredena po vsej Sloveniji in skupna dolžina znaša nekaj čez 10 tisoč kilometrov, skrbijo za to posebej usposobljeni markacisti Planinske zveze Slovenije. Svoje delo opravljajo prostovoljno.

markacist2_foto_manca_Ogrin
Vzdrževane in označene planinske poti so predpogoj za varno gibanje v hribovitem in gorskem svetu.(Foto: Manca Ogrin)

Aktualni Zakon o planinskih poteh je bil sprejet pred 14. leti. Sčasoma se je izkazalo, da ima zakon veliko pomanjkljivost, saj v njem ni urejenega sistemska vira financiranja. Največji doprinos novele je torej dopolnjena določba 20. člena z novim odstavkom, ki določa obveznost ministrstva, pristojnega za turizem, da iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za vzdrževanje in označevanje planinskih poti. Ministrstvo, pristojno za turizem, bo na letni ravni, za te namene zagotovilo okoli 400.000 evrov. Z novelo zakona se težišče financiranja vzdrževanja in obnove planinskih poti prenaša na ministrstvo zadolženo za turizem, kar se povezuje tudi s prizadevanji za obnovo planinskih koč.
V Planinski zvezi Sloveniji smo zelo veseli, da so poslanci sprejeli spremembe Zakona o planinskih poteh in pokazali, da cenijo delo markacistov ter jim je mar za ohranjanje gorske narave. »Z velikim zadovoljstvom in hvaležnostjo za razumevanje pomena planinskih poti za rekreacijo, turizem in tudi tradicijo slovenstva sprejemamo odločitev poslancev. Po drugi strani pa se zavedamo tudi odgovornosti in izziva, da dvignemo nivo urejenosti planinskih poti ob vedno večjem obisku, ki smo mu priča v zadnjem času,« je povedal generalni sekretar PZS Damjan Omerzu.

markacija_triglav_manca_Ogrin
Zakon o planinskih poteh je nujen, če želimo zagotoviti varnost pohodnikov in turistov. Foto: Manca Ogrin

Predlog je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč. Po njenem mnenju predlog zagotavlja varnost obiskovalcev gora, ohranjanje narave in čim prejšnje okrevanje turizma. »Sprejeti zakon je velik dan za markaciste. Zakon o planinskih poteh je nujen, če želimo zagotoviti varnost pohodnikov in turistov in čimprejšnje okrevanje našega turizma. Urejene, varne in vzdrževane planinske poti pa so predpogoj za dosego tega cilja. Vsakoletna sredstva v višini 400 tisoč evrov bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ta sredstva so za ljudi, ta sredstva so za markaciste. Ti čudoviti in srčni ljudje svoje prostovoljno delo opravljajo kot poslanstvo. Naj nas planinske poti ponovno združijo. Tako kot so nas že velikokrat v zgodovini.«

markacista_na_delu_Foto_Matej_Planko
Foto: Matej Planko

Planinstvo je v preteklosti že znalo poenotiti in združiti politiko, tako je bilo tudi na zadnji seji Državnega zbora RS. Poslanci so z veliko večino podprli zakon.
Novela zakona je del uresničevanja programa zelenega gorskega turizma, h kateremu se nagiba slovenska država. Z novelo zakona se bo tudi uredilo usposabljanje in licenčno izpopolnjevanje markacistov. Markacisti bodo z novim zakon dobili tudi ustrezno opremljenost za varno delo.
Novela zakona se začne uporabljati 1. januarja naslednje leto.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=14999 29. 5. 2023