PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


18. 11. 2017 / Aktivnosti (komisij) PZS

Zbor Mladinskih odsekov 2017

Vrsta dogodkaAktivnosti (komisij) PZS
Kdaj18. 11. 2017 14:00, Ig
Zborno mestoIg
KomisijaMladinska komisija
Vabilo na
 
ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV,
 
ki bo potekal v soboto, 18. novembra 2017, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu, Zabrv 12, s pričetkom ob 14. uri. 

Predlagan dnevni red: 
  1. Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda.
  2. Poročilo verifikacijske komisije.
  3. Vsebinsko poročilo programa dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2017.
  4. Vsebinsko poročilo, delno finančno poročilo in program dela MK PZS za leto 2018 ter okvirni program dela za 2019.
  5. Poročilo stališč in sklepov z okroglih miz.
  6. Sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije.
  7. Predstavitev usposabljanja Planinstvo za invalide.
  8. Podelitev priznanj Mladina in gore.
  9. Podelitev priznanj Mladinskim voditeljem 2016.
  10. Razno.

Po vsaki točki dnevnega reda bo razprava. Dodatna gradiva za posamezne točke bodo dosegljiva na spletni strani www.mk.pzs.si dva tedna pred zborom. Predviden zaključek zbora je najkasneje do 18. ure.

Ob 10.00 bo potekala okrogli miza z naslovom Izboljšajmo tekmovanja v planinski orientaciji.

Za vse prijavljene bo na stroške MK PZS po posvetu zagotovljeno kosilo.


Vsak registriran mladinski odsek lahko prijavi več sodelujočih, pravico do glasovanja na Zboru pa ima en sam pooblaščen predstavnik mladinskega odseka (pooblastilo se odda prijavni službi zbora). V primeru da se nihče z vašega odseka ne bo mogel udeležiti Zbora, prosimo, da za glasovanje pooblastite predstavnika katerega izmed ostalih mladinskih odsekov, ki bo prisoten na Zboru. 


Prijavnico za Zbor MO pošljite najkasneje do torka, 14. novembra 2017, skenirano na elektronski naslov mladinska.komisija@pzs.si ali na naslov Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana; fax: 01/434-56-91.

Mladinski planinski pozdrav!
Barbara Bajcer,
načelnica MK PZS

------------------------------------
Povezana novica:
https://www.pzs.si/koledar.php?pid=15156 15. 7. 2020