PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Planinski terminološki slovar

Planinski terminološki slovar je petjezični normativni razlagalni slovar. Vsebuje 3615 poimenovanj, ki jih uporabljajo planinci, alpinisti, plezalci, odpravarji, gorski reševalci in gorski vodniki. Sedaj je dosegljiv tudi na svetovnem spletu. Planinski_terminoloski_slovar_naslovnica

V manjšem obsegu je prikazano tudi strokovno pogovorno in nižje strokovno pogovorno izrazje, gorsko rastlinje in živalstvo pa nista upoštevana. Iztočnice so pomensko in jezikovno opisane, ovrednotene glede na jezikovnokulturno vrednost in pogostost rabe.
Angleški, nemški, francoski in italijanski ustrezniki slovenskih poimenovanj omogočajo mednarodno komunikacijo.

Slovar je izdelala komisija, ki so jo sestavljali strokovnjaki različnih generacij in strokovnih področij (Albin Mlač, Stanko Klinar, Bojan Leskošek, Bojan Pollak, Franci Savenc, Pavle Šegula, Albin Vengust, Stanislav Bojan Zupet), vodila pa specialistka leksikologinja Marjeta Humar.
Izdala Založba SRC SAU. 2002, 456 str., 18 cm x 25 cm, trda vezava, ISBN 961-6358-68-5.

Planinski terminološki slovar NA SPLETU >>>
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=152 18. 6. 2024