PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 7. september 2021, ob 12.40 uri

Dom Valentina Staniča pod Triglavom z novo vremensko postajo

V okviru projekta LIFE SustainHuts potekajo dodatne študije izrabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah. V ta namen je bila na lokaciji Doma Valentina Staniča pod Triglavom nameščena vremenska postaja.
Vremensko postajo je postavila ekipa Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani, s katero bodo lahko analizirali učinkovitost sistema za zagotavljanje električne energije na planinski koči(6 kWp foto-napetostnih modulov in 1000 W vetrna elektrarna).

Vremenska postaja ves čas pošilja izmerke na splet, kjer so dosegljivi ekipi in vsem, ki želijo spremljati trenutne razmere v Julijskih Alpah.

Po analizi obratovalnih podatkov v letu 2020 se je izkazalo, da je potrebno preveriti dinamiko obratovanja energetskega sistema s stališča proizvodnje, porabe in shranjevanja električne energije. S tem bomo dobili marsikateri odgovor o smotrnem izkoriščanju obnovljivih virov energije v visokogorju. Dom Valentina Staniča pod Triglavom namreč stoji 2332 m visoko.

Vremenski podatki so sedaj na voljo na www.weatherlink.com ali na lab.fs.uni-lj.si/kes/vreme.Namen projekta SustainHuts je vpeljava novih tehnologij izkoriščanja obnovljivih virov energije in s tem zniževanje emisij CO2, ki vplivajo na okolje neokrnjene narave v gorah. Lokalnim oblastem omogoča postavitev demonstracijskih sistemov, ki spodbujajo akcijski načrt za zmanjševanje emisij vseh objektov v naravnih parkih ali na področjih turizma v naravi.

logo_sustain
V gorskih kočah in hotelih se bo testirala vpeljava tehnologij, kot so fotovoltaika, mikrohidroelektrarna, vetrna elektrarna, gorivna celica, elektrolizer ter skladiščenje vodika in uporaba novih izolacijskih materialov v objektih z namenom prikaza prilagajanja na klimatske spremembe.

Projekt sofinanciran Evropska Unija v okviru Programa LIFE+. Uradna spletna stran projekta: www.sustainhuts.eu.

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=15206 20. 5. 2024