PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 14. september 2021, ob 7.30 uri

POSTANI OSKRBNIK KOČE| oskrbnik Koče na Kriški gori

Planinsko društvo Križe za obdobje enega leta, od 1. 10. 2021 do vključno 30. 9. 2022, išče oskrbnika oziroma oskrbniško ekipo za oskrbovanje Koče na Kriški gori. Koča je odprta v dnevih vikendov od četrtka popoldan od 14.00 do nedelje zvečer do 21.00, v dnevih pred praznikom od 14.00 naprej in v dnevih praznikov do 21.00. Po dogovoru bo koča lahko odprta tudi v ostalih dnevih. Koča je dostopna po urejeni planinski poti. Oskrbovanje je s tovorno žičnico.

Osnovni pogoji oskrbovanja:
  • Pogodbo bomo sklenili s ponudnikom ̶ podjetjem (d. o. o. ali s. p.), ki ima registrirano opravljanje gostinske dejavnosti ali ima ustrezne izkušnje iz gostinske dejavnosti;
  • Ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o gostinstvu in Pravilnik o upravljanju in poslovanju planinskih koč;
  • Zaželeno pogovorno zanje enega tujega jezika (angleščina, nemščina);
  • Zahteva se kakovostna priprava jedi, prijazna postrežba gostov, poznavanje sistema HACCP, poznavanje dela z davčno blagajno;
  • Gospodarno vzdrževanje koče in okolice ter opravljanje hišnih opravil;
  • Sodelovanje z organi društva;

V pisni prijavi je potrebno navesti oziroma priložiti:
  • Predstavitev ponudnika s poudarkom na izkušnjah na področju dela v planinskih postojankah ali v podobni gostinski dejavnosti.
  • Izpolnjevanje pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti.
  • Podatke o podjetju, s katerim bomo sklenili pogodbo.
  • Vizijo oskrbovanja Koče na Kriški gori.


Vse pravice, obveznosti in odgovornosti obeh pogodbenih strank, vključno z višino in načinom plačila, bomo uredili v pogodbi o poslovnem sodelovanju ̶ oskrbovanju.

Pisne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite do vključno 20. septembra 2021 na naslov: PD Križe, Pod slemenom 11, 4294 Križe z oznako »RAZPIS ─ KOČA NA KRIŠKI GORI«.

Vse dodatne informacije potrebne za pripravo ponudbe lahko dobite pri predsedniku razpisne komisije Ivanu Likarju, mobitel 041 784 175 ali e-mail: info@pd-krize.si.

Po prejemu ponudb bomo s kandidati, ki bodo prišli v ožji izbor, organizirali ločene razgovore. Po predhodnem dogovoru je možen tudi ogled koče.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15220 18. 9. 2021