PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


nedelja, 10. oktober 2021, ob 12. uri

Razpis za priznanja Mladina in gore

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije vsako leto za največje dosežke na področju mladinskega dela v planinstvu podeljuje priznanja Mladina in gore.
Po 32. členu Pravilnika MK PZS, Izvršni odbor MK PZS vsako leto, na podlagi predloga ali na lastno pobudo, podeli največ 3 priznanja Mladina in gore, in sicer:
  • eno priznanje mladinskemu odseku (MO) ali planinskemu društvu (PD) za izjemne dosežke pri delu z mladimi, ki se kažejo v kvaliteti in stalnosti dela ter razširjenosti planinstva med mladimi v lokalnem prostoru; 
  • eno priznanje posamezniku za življenjsko delo, izjemne dosežke pri delu z mladimi in prispevek na strokovnem področju, učbenikov in didaktičnih pripomočkov s področja planinstva; 
  • eno priznanje organizacijam in ustanovam izven PZS, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem planinske mladine (VVO in šole ...).


Predloge
za priznanje Mladina in gore lahko poda MO, PD in odbori MO. Predloge z obrazložitvijo pošljite najkasneje do 24. oktobra 2021, na elektronski naslov mladinska.komisija@pzs.si.


Izvršni odbor MK PZS bo prejete vloge pregledal ter v roku desetih dni po končanem roku prijav, predlagateljem sporočil odločitev glede podelitve priznanj.


Podelitev priznanj bo potekala na Zboru mladinskih odsekov, ki se bo odvijal 13. novembra 2021, na Igu.

Priloga
DOC Predloga za priznanje Mladina in gore

https://www.pzs.si/novice.php?pid=15275 27. 10. 2021