PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 20. december 2005, ob 0. uri

Podpis sporazuma o ustanovitvi Regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe

Pri podpisu sporazuma je pomembno povezovalno vlogo imel predsednik PZS in župan občine Preddvor mag. Franci Ekar, kar je v svojem nagovoru posebej poudaril tudi Minister za okolje in prostor RS dr. Janez Podobnik, ki je dejal, da so bili planinci tisti, ki so obnovili pobudo iz leta 1968 in pospešili ustanovitev Regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Ustanovljen je bil tudi programski svet, ki ga kot predsednik vodi minister za okolje in prostor Janez Podobnik, v njem pa so predstavniki vseh občin podpisnic sporazuma. Ustanovitev parka je predvidena v letu 2007, projekt ustanovitve parka bo financiralo Ministrstvo za okolje in prostor, koordinacijo projekta pa bo po dogovoru prevzela Logarska dolina d.o.o. Pri določitvi predloga meja parka je bilo osnovno vodilo, da posamezne občine meje zavarovanega območja same predlagajo, in da se na začetku vključi le najbolj odmaknjene in najredkeje poseljene predele občin, ki pa so z vidika naravnih vrednot njihov najvrednejši prostor. Velik del območja je zajet v predlogu posebnih varstvenih območij NATURA 2000. Na tem območju prebivajo številne vrste ujed in sov ter gozdnih kur, ki sodijo med ogrožene (redke) živalske vrste. Na območju Kamniško-Savinjskih Alp že obstajata dve širši zavarovani območji: Krajinski park Robanov kot (1436 ha) je bil zavarovan leta 1950 na pobudo kmetije Roban. Krajinski park Logarska dolina (2446 ha) je bil zavarovan leta 1987 na pobudo občine Mozirje. Za upravljanje Krajinskega parka Logarska dolina je bila leta 1992 s strani občine podeljena koncesija podjetju Logarska dolina d.o.o. Važni podatki: V prvi fazi naj bi regijski park obsegal dobrih 24.900 hektarov. V območju predlaganega parka živi približno 610 prebivalcev. Na tem območju je dejavnih okoli 30 kmetij, v njem pa je tudi 15 planinskih koč in mreža planinskih poti. [FILE=203]Zemljevid predvidenega regijskega parka (572kb)[/FILE]
https://www.pzs.si/novice.php?pid=1539 30. 3. 2020