PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


21. 9. 2017 / Aktivnosti (komisij) PZS

17. seja Upravnega odbora PZS

Vrsta dogodkaAktivnosti (komisij) PZS
Kdaj21. 9. 2017
Zborno mestoIg
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
 
S K L I C U J E M
 
17. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek 21. septembra 2017, ob 16:30,

Predlog dnevnega reda:
 1. Potrditev zapisnika 16. seje UO PZS (Matej Planko)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
 3. Poročilo o članstvu v letu 2017 ter osnutek sprememb članarine 2018 (Tone Jesenko)
 4. Informacija o finančnem poslovanju PZS januar - julij 2017 (Matej Planko)
 5. Planinske poti
  a) Opustitev planinskih poti
  b) Potrditev katastra planinskih poti - stanje september 2017
 6. Mednarodno sodelovanje PZS (Bojan Rotovnik, Miro Eržen)
 7. Predstavitev aktivnosti delovne skupine Planinstvo za invalide (Jurček Nowakk)
 8. Informacija o novem Zakonu o športu (Matej Planko, Damjan Omerzu)
 9. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
 11. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar (01) 434 56 80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si).

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

Priloge:
PDF Vabilo
PDF Gradivo
https://www.pzs.si/koledar.php?pid=15431 22. 7. 2024