PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 13. januar 2022, ob 8.50 uri

Razpis za vodjo programov usposabljanja KŠP

Razpis za vodjo programov usposabljanja Komisije za športno plezanje za obdobje od leta 2022 do 2025.
Pričakovane kompetence:
 • Zaključena VII. stopnja izobrazbe ustrezne smeri. Prednost imajo kandidati z zaključeno smerjo na področju športa,
 • opravljen izpit za inštruktorja športnega plezanja,
 • 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja izobraževanj na najmanj klubski ravni,
 • dobro poznavanje področja usposabljanja v KŠP,
 • avtorstvo literature in strokovnih člankov s področja športnega plezanja,
 • organiziranost, zanesljivost, samostojnost in zmožnost povezovanja oziroma timskega dela.

Delo in odgovornost:

 • izdela celovito prenovo programov usposabljanja na področju športnega plezanja,
 • vsako leto do 10. januarja izdela in objavi načrt izvedbe usposabljanj za tekoče leto,
 • pravočasno obvešča člane KŠP o poteku usposabljanj,
 • izdela vsebinski program vsake akcije usposabljanja,
 • izbira primerno literaturo in njeno dostopnost,
 • s pomočjo vodij predavanj izdela izpitne pole, določi izpitne kriterije, ocenjuje izpite, vodi izpitne komisije,
 • skrbi za izbor kvalitetnih predavateljev
 • v vseh akcijah usposabljanja sodeluje s Fakulteto za šport
 • pripravlja predloge za dopolnitve in spremembe Pravilnika o izobraževanju KŠP

 

Prijave naj kandidati v elektronski obliki pošljejo na el. naslov sportno.plezanje@pzs.si do 28. januarja 2022. IO KŠP bo v roku 8 dni po prejemu vlog opravil razgovor s kandidati, ki bodo izbrani v ožji izbor. Izbrani kandidat bo za opravljanje dela vodje programov usposabljanja KŠP s Planinsko zvezo Slovenije sklenil pogodbo o poslovnem sodelovanju.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=15457 29. 1. 2022