PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 14. januar 2022, ob 7. uri

Sklic 17. seje Upravnega odbora PZS

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 187. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 27. januarja 2022, ob 16:30 na Zoom spletni konferenci.

Predlog dnevnega reda:
  1. Potrditev zapisnika 17. seje in 4. dopisne seje UO PZS (Damjan Omerzu)
  2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Damjan Omerzu)
  3. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2022 (Jože Rovan, Damjan Omerzu, Urša Mali)
  4. Informacija o članarini PZS 2021 (Damjan Omerzu, Barbara Kelher)
  5. Namera o včlanitvi novih društev (Jože, Rovan, Damjan Omerzu, Aleš Pirc)
  6. Sodelovanje s Slovenskim gorniškim klubom Skala (Jože Rovan, Miro Eržen)
  7. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
  8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Damjan Omerzu).
  9. Razno ‐ Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar, (01) 434 56 80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si).

Jože Rovan,
predsednik PZS

Priloge:
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15466 29. 1. 2022