PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 28. januar 2022, ob 8.30 uri

Na 18. seji UO PZS o vsebinskem in finančnem načrtu ter članarini

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na 18. seji v mandatnem obdobju 2018–2022 sestal 27. januarja 2022 prek zooma. Med drugim se je posvetil vsebinskemu in finančnemu načrtu za leto 2022 ter informaciji o članarini PZS 2021.
Prisotnih je bilo 21 od 23 članov upravnega odbora, kar je 91,3-odstotna udeležba. Uvodoma je bil potrjen zapisnik 17. seje UO in 4. dopisne seje UO ter bile podane aktivnosti v obdobju od pretekle seje UO PZS.

UO je potrdil podrobni finančni načrt za leto 2022 ter podal soglasje k podrobnim vsebinskim načrtom komisij in na predlog odborov sprejel podrobni vsebinski program dela za leto 2022. Če sta podrobni vsebinski in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2022.

Predstavljena je bila statistična primerjava gibanja število članov v letu 2021 in medletna primerjava. Tudi lani je članstvo v planinski organizaciji nekoliko upadlo v primerjavi s predkoronskimi časi, najvišji padec je pri predšolskih in osnovnošolskih otrocih (P+O) ter pri odraslih B-članih. Včlanjevanje v letošnjem letu je do zdaj optimistično.

Upravni odbor se je strinjal z mnenjem Komisije za športno plezanje in potrdil namero o včlanitvi Športno plezalnega društva Vizija s sedežem na Brezovici. Odločitev o sklenitvi medsebojnega dogovora o sodelovanju med PZS in Slovenskim gorniškim klubom Skala - zvezo gorniških klubov pa je po temeljiti razpravi preložil predvidoma na naslednjo sejo UO.

Soglasno je bil sprejet sklep, naj komisije pri organizaciji zborov upoštevajo, da če se zbora udeleži načelnik ali predsednik društva, pisno pooblastilo ni potrebno. V primeru, da odsek oz. društvo zastopa kdo tretji, lahko pooblastilo podpiše načelnik odseka ali predsednik društva.

Pod točko razno je razprava tekla o prekratkem prijavnem roku za usposabljanje planinskih vodnikov in o žigih na Slovenski planinski poti.

Naslednja redna seja UO PZS bo 17. marca 2022.

Manca Ogrin
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15488 18. 7. 2024