PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 3. marec 2022, ob 13. uri

Razpis za zbiranje kandidatur za izvedbo Dneva slovenskih markacistov 2022

Na osnovi sklepa KPP objavljamo razpis za zbiranje kandidatur za izvedbo Dneva slovenskih markacistov, ki bo v soboto, 2. julija 2022. Kandidature za izvedbo Dneva slovenskih markacistov pošljite najkasneje do 30. 3. 2022 na elektronski naslov poti@pzs.si.

Izmed prejetih kandidatur bo izbran najprimernejši kandidat, to je OPP oziroma posamezna društva, na katerih področju se bodo urejale planinske poti.

Izbran kandidat prevzame letošnjo organizacijo Dneva slovenskih markacistov na osnovi naslednjih izhodišč:

 • Dan slovenskih markacistov je namenjen druženju markacistov ob skupnem delu in se organizira kot samostojna prireditev, posvečena temu namenu. Izvaja se osnovno vzdrževanje na dogovorjenih planinskih poteh, to je čiščenje in označevanje.
 • Za vsa druga dela se je potrebno predhodno uskladiti s KPP. Organizator naj v prijavi navede predvidena dela.
 • Organizator poskrbi, da se za organizacijo Dneva slovenskih markacistov določi posameznike oz. skupino ljudi, ki bodo vodili posamezne skupine markacistov na deloviščih.
 • Lokacija za izvedbo naj bo na razumni (do 30 min) oddaljenosti od avtomobilov (izhodišča poti) oz. naj bo poskrbljeno za prevoz, vsi dodatni stroški parkirnin ali prevozov gredo na stroške organizatorja.
 • Organizator mora poskrbeti za primeren prostor (koča, lokal, šotor ipd.) in hrano za vse udeležence skupne akcije, kar se dogovori skupno z IO KPP o ceni in vsebini.
 • Na voljo je 6 do 7 ur časa za dejavnost, se pravi dostop na delovišče, urejanje poti in povratek (zbor ob 8 h, razdelitev skupin, razvoz do izhodišč, povratek na zborno mesto), najkasneje ob 16 h pa je topel obrok in druženje.
 • Udeležence je potrebno dan ali dva pred prihodom na akcijo razporediti v primerne skupine in po posameznih lokacijah, kjer se bodo odvijala dela. Pri razdelitvi sodeluje z organizatorjem strokovna služba, IO KPP, načelnik KPP in OM-PD, vodja OPP ali inštruktorji markacisti tega območja.
 • Organizator priskrbi za vsa potrebna dovoljenja (kot so npr. dovolilnice za TNP itd.)
 • V primeru postavljanja usmerjevalnih tabel mora organizator poskrbeti, da bodo planinska društva - skrbniki poti, katerih poti se bodo urejale, pravočasno priskrbela ves potreben material ter pridobila potrebna soglasja za postavitev.
 • Osnovni markacijski pribor, ki ga potrebujejo na akciji, udeleženci prinesejo s seboj (barvo, čopiče, škarje, ročna žagica...),
 • KPP objavi razpis, vabilo za udeležbo na skupni akciji in zbira prijave.
 • KPP bo pokrila stroške prehrane, prevoza (vsaj 3 udeleženci na avto) in zavarovanja prisotnim na akciji.
 • Za samo udeležbo na Dnevu slovenskih markacistov se bo zbiranje prijav zaključilo 3 dni pred izvedbo.
 • V primeru omejitev NIJZ ipd. se bodo organizatorji skupaj s KPP in strokovno službo PZS dogovorili za prilagojen način izvedbe ob upoštevanju ukrepov.

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=15562 22. 7. 2024