PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 4. april 2022, ob 7.30 uri

Naravovarstveni izlet MDO PD Dolenjske in Belek krajine v Ormoške lagune in Središče ob Dravi

Narava se letošnjo pomlad prebuja počasi. Vleče nas na sprehode v gozd, okrog jezer, na obalo morja, v hribe, da se predihamo in sprostimo. Letos je naša želja in potreba po sprostitvi v naravi še večja, saj nas je Covid-19 oddaljil in osamil. Želja po druženju v naravi nas je 19. marca 2022 popeljala na našo prvo letošnjo naravovarstveno ekskurzijo odbora za varstvo gorske narave MDO PD Dolenjske in Bele krajine. Odpravili smo se raziskovat močvirski svet na Štajersko.

Ogledali smo si Ormoške lagune ob Ormoškem jezeru in Krajinski park Središče ob Dravi. Zbralo se nas je kar 37 iz 5 planinskih društev, sami ljubitelji neokrnjene narave. Vožnja z avtobusom je bila dolga, a nam je hitro minila ob predstavitvah bogatega območja ogledov in medsebojnega spoznavanja, izmenjavanja mnenj in izkušenj o naravi.

mdo_dol_bkr_izlet_vgn_ormoz_foto_rozi_skobe_3

Mokrišče Ormoške lagune se nahajajo ob Ormoškem jezeru in so antropogenega nastanka. Sestavljajo ga plitvi bazeni s trstišči in sestoji rogoza, obdaja pa ga poplavni gozd. So pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke. Ornitologi so v tem naravnem rezervatu našteli že 29 vrst gnezdečih vrst vodnih ptic. V času selitve lahko število ptic doseže več deset tisoč ptic. Tu gre za dolgotrajno sodelovanje med industrijo - nekdanjo Tovarno sladkorja Ormož in naravovarstveno organizacijo Društvo za opazovanje ptic. Je vzorčen primer, kako se lahko zavaruje naravna in kulturna dediščina. Je najmlajši naravni rezervat v naši državi, uradno razglašen leta 2017. Tu smo spoznali veliko vrst različnih ptic, navdušili pa so nas bivoli in prelepe ogrožene vrste hroščkov.

Krajinski park Središče ob Dravi nas je očaral s svojo raznolikostjo, reko Dravo, vonjem poplavnega gozda; popeljal nas je v nek pravljični, a ob velikih vodostajih Drave tudi spreminjajoč in nevaren svet. V tej neokrnjeni divjini smo podelili značke in izkaznice 13 novim gorskim stražarjem in jim zaželeli uspešno delo na področju varovanja narave v svojih planinskih društvih. Vodič Samo nam je kar na prodišču - plaži Drave pripravil degustacijo čudovitega bučnega olja.

mdo_dol_bkr_izlet_vgn_ormoz_foto_rozi_skobe_2

V parku smo spoznali veliko habitatnih tipov, ki seveda omogočajo izjemno veliko biotsko pestrost tega območja. Ta neokrnjen svet se je ohranil zaradi varne oddaljenosti naselij od reke, na nas ljudeh pa je, da se bo ta košček prvobitne narave tudi ohranil.

Zapisala in fotografirala Rozi Skobe, vodja OVGN Dolenjske in Bele krajine
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15618 15. 7. 2024