PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 2. april 2022, ob 21. uri

RAZPIS I Usposabljanje Turnokolesarski vodnik 1 v letu 2022

Prvi del tečaja bo izveden 4. in 5. junija 2022 v Kočevju in okolici, drugi del pa od 23. do 26. junija 2022 predvidoma na Pohorju.

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij. Usposabljanje obsega:

 • sprejemni izpit in preizkusno turo;  
 • tečaj, teoretični izpit in izpitno turo;
 • seminarsko nalogo in pripravništvo.

Tečaj je sestavljen iz dveh delov:

 • kolesarsko-tehničnega dela (2 dni) in
 • vodniškega dela (4 dni).

V prvem delu tečaja je pozornost namenjena tehniki vožnje in servisiranju kolesa, na preizkusni turi pa preverimo fizične in tehnične sposobnosti kandidatov za nadaljnje vodniško usposabljanje. Izveden bo tudi teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj.

V drugem delu tečaja je poudarek na vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, orientacija, nudenje prve pomoči ipd. Tečaj se zaključi s teoretičnim izpitom in izpitno turo.

Pomembna opomba: Zaradi situacije s Korona virusom lahko pride do spremembe datumov, o čemer bomo obvestili prijavljene.

Pogoj za udeležbo na tečaju je popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta Pohorje, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Obvezna uporaba ročnega GPS sprejemnika ali GSM telefona z GPS sprejemnikom in aplikacijo maPZS ali LocusMaps, AvenzaMaps (iOS).

Pogoj za udeležbo na drugem delu tečaja je uspešno opravljena preizkusna tura z zahtevnostjo vzpona do S2/K2/G1 (klik na povezavo) in opravljen teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj (glej Priloga - teoretični sprejemni izpit). Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, katerih programi vključujejo temeljna planinska znanja, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.

Opis profila turnokolesarski vodnik 1

Turnokolesarski vodnik 1 je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S4.

Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

 • splošni pogoji: starost najmanj 18 let, najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe, tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku Planinska šola, članstvo v planinskem društvu ali klubu, ki je član PZS, ustrezno zdravstveno stanje;
 • posebni pogoji: uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S2/K1/G1.

Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celotnem programu tečaja in opraviti vse izpite v okviru seminarja. V treh mesecih po zaključku seminarja mora kot TKV pripravnik razpisati izpitno turo po navodilih, ki jih prejme ob zaključku seminarja. Po uspešno izvedeni izpitni turi pod nadzorom mentorja prejme strokovni naziv turno kolesarski vodnik.

Pogoj za prijavo na usposabljanje je članstvo v Planinski zvezi Slovenije za tekoče leto.

Prijava mora vsebovati (dokumente od številke 2 do 5 naložite v spletno prijavo – en PDF dokument):

 • izpolnjeno spletno prijavnico,
 • fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju,
 • priloga 3 - podpisan pregled opravljenih tur,
 • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (lahko dokazujete s fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja)
 • priloga 5 - izjavo o zdravstvenem stanju.

Prijave potekajo izključno preko spletnega obrazca, ki je objavljen na naslednji povezavi:

https://forms.gle/Ge4iFHDyZCM5YAvd6

do vključno 20. 5. 2022 (naknadno poslanih prijav ne bomo upoštevali).


KTK bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune in program tečaja. Število udeležencev je omejeno na 25, v primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej plačali stroške tečaja.

Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.

Cena usposabljanja je 460 €. Vanjo so vključeni stroški usposabljanja, prehrane in bivanja v času tečaja. Znesek poravnate po računu, ki vam ga izstavimo, ko vam potrdimo ustreznost prijave.

Odpoved tečaja s strani izvajalca usposabljanja

KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo tečaja najpozneje pet dni pred začetkom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum tečaja.

Priloga - teoretični sprejemni izpit

Teoretični sprejemni izpit obsega temeljna planinska znanja, pomembna za turnega kolesarja. Študijski in izpitni vir je učbenik B. Rotovnik et al.: Planinska šola, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana 2005. Izpit je pisen, obsega vprašanja z izbirnimi odgovori, za oceno uspešno je treba pravilno odgovoriti na 60 % vprašanj.

Kandidatom priporočamo, da preberejo celoten učbenik, pri pripravi na izpit pa se osredotočijo na poglavja: 1, 2.1, 3.1, 4, 5 in 7 (izpustiti 7.2.5). Izpitno gradivo je objavljeno tudi na http://kolorocnik.ktk.pzs.si.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS

Atila Armentano, načelnik KTK PZS

 

Priloge razpisa:
PDF Celoten razpis
DOC Priloga 3 - podpisan pregled opravljenih tur
DOC Priloga 5 - izjavo o zdravstvenem stanju

 Članstvo se bo preverjalo ob prijavi in primeru, da oseba ni član PZS, se bo prijava brez opozorila zavrnila. Članstvo v eno izmed društev si lahko uredite na www.clanarina.pzs.si

https://www.pzs.si/novice.php?pid=15619 25. 9. 2023