PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 27. april 2022, ob 7.30 uri

Izšel je Letopis PZS 2021

Planinska zveza Slovenije je izdala Letopis 2021, že dvanajst po vrsti. V njem so predstavljeni delovanje PZS in vseh njenih komisij in odborov v preteklem letu, pregled najpomembnejših planinskih dogodkov v letu 2021, prav tako tudi mednarodna dejavnost, področna organiziranost in planinska društva. Vabljeni k branju spletne različice!

VSEBINA PDF Letopis PZS 2021

Planinska zveza Slovenije v letu 2021
Za nami je težko leto, ki ga je zaznamovala covidna bolezen. Občutili smo jo tako na osebni ravni kot tudi v poklicnem in družbenem življenju. Seveda je posegla je tudi v planinsko sfero, nekatere naše dejavnosti je še dodatno okrnila, toda na podlagi preteklih izkušenj smo se ji že dodobra prilagodili in v nekaterih dejavnostih ponovno smelo zastavili korak.

Zaradi znanih omejitev je bilo društveno življenje pomembno okrnjeno, manj je bilo druženj, skupnih tur, taborov, predvsem pa je bilo onemogočeno delovanje planinskih šolskih skupin, kar se je odrazilo v kar 4000 manj članih pri otrocih v vrtcih in osnovnih šolah. Članstvo je po upadu leta 2020 za štiri odstotke v letu 2021 upadlo še za nadaljnjih dvanajst odstotkov, kljub številnim prizadevanjem za animacijo članstva tako s strani planinskih društev kot PZS. Društva so dobro izkoristila predvsem poletni čas, ko so bile omejitve manj stroge, zlasti z izvedbo taborov. Seveda tu nismo nobena izjema, o podobnem upadu članstva poročajo tudi planinske zveze drugih držav. Razveseljuje pa podatek, da se članstvo vrača, podatki o številu vplačanih članarin v prvih štirih mesecih leta 2022 so več kot spodbudni.

Preteklo leto nam je postreglo tudi z mnogo svetlimi platmi. V športnem plezanju smo z zlato medaljo Janje Garnbret uresničili sanje, pa tudi rezultati ostalih športnih plezalcev na svetovnem prvenstvu so bili ponovno izjemni. Alpinisti so spet lahko plezali tudi v tujini, še posebej odmeva smer Slovenska direktna Luke Stražarja in Nejca Marčiča v severozahodni steni nepalskega šesttisočaka Tsoboje nad dolino Rolwaling.

Za nadaljnji razvoj tako športnega plezanja kot alpinizma je nujno potrebna primerna infrastruktura, obeta se oz. se že gradi nekaj novih plezalnih centrov, vsakoletna tekma za svetovni pokal v težavnosti pa bo v letu 2022 v novem plezalnem centru v Kopru.

Dočakali smo tudi že dolgo pričakovani razpis za energetsko in okoljsko sanacijo planinskih koč, društva so se dobro odzvala in nekatera tudi že začela dela. Prav tako uspešno napreduje tudi obnova pogorelih koč na Okrešlju in na Mozirskih planinah.

V državnem zboru je bila sprejeta novela Zakona o planinskih poteh, ki prenaša nekatere pristojnosti na PZS in tako poenostavlja nekatere postopke, predvsem pa začenši z letom 2023 zagotavlja sistemski vir za financiranje vzdrževanja planinskih poti.

Z veliko zamudo, pa vendar, smo pripravili nove programe za usposabljanje vodnikov PZS in pred nami je zahtevna naloga njihove izvedbe. Vsebine so posodobljene, uvajajo se tudi novi didaktični pristopi ob racionalnejši izvedbi. Po letu ali dveh izkušenj jih bomo še izpilili oz. dopolnili.

V PZS se zavedamo odgovornosti za varnost planincev. Nesreč je preveč, predvsem kot posledica neznanja in neizkušenosti. To se je še posebej odrazilo v času covidne bolezni, ko je bilo manj društvenih izletov, ki so hkrati tudi učna ura za novince v gorah. Zato smo naše preventivno poslanstvo poskušali v čim večji meri uresničevati z videovsebinami na domači spletni strani PZS.

Dodobra smo že zakorakali v leto 2022, zdravstvene razmere se izboljšujejo, spet si lahko brez strahu sežemo v roke, verjamem, da je pred nami uspešno leto. Zaželimo si prijetna druženja na skupnih akcijah in varen korak v gorah.

Jože Rovan,
predsednik Planinske zveze Slovenije

VSEBINA PDF Letopis PZS 2021
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15660 22. 7. 2024