PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


3. 2. 2018 / Aktivnosti (komisij) PZS

Zbor gospodarjev 2018

Vrsta dogodkaAktivnosti (komisij) PZS
Kdaj3. 2. 2018 13:30, Gospodarsko razstavišče
Zborno mestoLjubljana, Gospodarsko razstavišče
KomisijaGospodarska komisija
Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije sklicuje Zbor gospodarjev, ki bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska cesta 18 - dvorana Urška, v soboto, 3. februarja 2018 s pričetkom ob 13.30.

Dnevni red Zbora gospodarjev:
 1. Evidentiranje prisotnosti
 2. Izvolitev organov zbora
 3. Pregled in potrditev dnevnega reda
 4. Pozdrav gostov
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Pregled sklepov Zboragospodarjev 2017
 7. Poročilo o delu GK za leto 2017
 8. Predstavitev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2018
 9. Predstavitev okvirnega programa dela GK za leto 2019
 10. Volitve v organe GK PZS za obdobje 2018-2020
 11. Razno

Statut PZS določa, da je gospodarska komisija strokovni organ, ki ima lasten zbor dejavnosti. Zbor gospodarjev sestavljajo predstavniki odsekov za gospodarstvo planinskih društev s planinskimi kočami. Na Zbor gospodarjev so vabljena vsa planinska društva s planinskimi kočami, glasovalno pravico pa ima po en predstavnik odseka za gospodarstvo planinskega društva.

Lep planinski pozdrav!

Gradivo:
DOC Pooblastilo delegatu zbora gospodarjev
PDF Program dela GK PZS v letu 2018
PDF Okvirni program dela GK PZS v letu 2019
PDF Kandidatna lista za organe GK PZS
https://www.pzs.si/koledar.php?pid=15734 18. 6. 2024